Nawigacja

Archiwalia – Poznań

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981

Archiwalia ze zbiorów Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dotyczące stanu wojennego:

Fot. 1-5: IPN Po 553/2, s. 15–19 Pisemne instrukcje dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Tadeusza Kwiatkowskiego z dnia 8 lutego 1981 r. adresowane do komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu w sprawie zasad postępowania wobec osób przewidzianych do internowania w momencie wprowadzenia stanu wojennego.

Fot. 6-7: IPN Po 06/224, t. 12/1, s. 29–30 Szyfrogram zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Poznaniu płk. B. Kamińskiego z dnia 14 grudnia 1981 r. adresowany do Sekretariatu Sztabu MSW opisujący sytuację społeczno-polityczną w Poznaniu po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r.

Fot. 8-10: IPN Po 08/1215, s. 25–27 Materiały w postaci ulotek zakwestionowanych przez SB na terenie Zakładu Systemów Automatyki „MERA” w Poznaniu w styczniu 1982 r.

Fot. 11-23: IPN Po 06/224, t. 1, s. 2–14 Kserokopia wykazu osób internowanych decyzją komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu, zamieszkałych na terenie województwa poznańskiego i miasta Poznania z dnia 26 stycznia 1982 r.

Fot. 24-31: IPN Po 774/3, s. 1–8 Broszura pt. „Różaniec internowanych – Kwidzyń, październik 1982 r.”

 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 10
  10
 • 11
  11
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 16
  16
 • 17
  17
 • 18
  18
 • 19
  19
 • 20
  20
 • 21
  21
 • 22
  22
 • 23
  23
 • 24
  24
 • 25
  25
 • 26
  26
 • 27
  27
 • 28
  28
 • 29
  29
 • 30
  30
 • 31
  31
do góry