Nawigacja

Komunikaty

Prace remontowe przy Pomniku Ofiar Katyńskich na Cmentarzu Komunalnym Junikowo

Nawiązując do treści komunikatów prasowych, telewizyjnych i internetowych informujących mieszkańców Poznania o „profanacji i zniszczeniu Pomnika Ofiar Katyńskich na Cmentarzu Komunalnym Junikowo”, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oświadcza, że prace remontowe pomnika zlecone i w całości sfinansowane przez Oddział IPN odbywają się za zgodą Kierownika Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych w Poznaniu. Pełen zakres robót został ujęty zarówno w „Przedmiarze robót”, jak i „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych Pomnika Ofiar Katyńskich na terenie Cmentarza Komunalnego Junikowo w Poznaniu”, sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz będącąj członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zakres prac, zgodnie z zaleceniami zawartymi w powyższej dokumentacji, obejmuje następujące obszary:

1. Roboty rozbiórkowe (m.in. wstępne oczyszczenie powierzchni okładzin z kamienia naturalnego, mycie powierzchni z kamienia naturalnego, a także rozebranie okładzin z płyt marmurowych).

2. Naprawa podłoża betonowego pod okładziny z płyt kamiennych (skucie nierówności podłoża i części odspojonych, przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin – czyszczenie i zmycie, gruntowanie gruntownikiem epoksydowym oraz naprawa podłoża, szpachlowanie podłoża pierwszą warstwą, a następnie pogrubienie warstwy).

3. Montaż płyt marmurowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej oraz przywrócenie pierwotnego koloru wraz z polerowaniem.

4. Renowacja drewnianego krzyża (w tym demontaż, wymiana zbutwiałych elementów, szpachlowanie, szlifowanie powierzchni drewnianych, zagruntowanie i trzykrotne malowanie krzyża).

Co istotne, ogłoszenie o zleceniu wykonania prac remontowych Pomnika Katyńskiego zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej IPN. Po przeanalizowaniu nadesłanych ofert, Oddział IPN w Poznaniu podjął decyzję o zleceniu wykonania prac firmie „Michał Palacz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe” w Poznaniu. W dniu 5 listopada 2019 r. Oddział IPN w Poznaniu podpisał umowę z wykonawcą. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 9 grudnia 2019 r.

Jednocześnie podkreślamy, że decyzja o wyborze wykonawcy i sfinansowaniu prac była efektem przedłożonej przez Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów pisemnej prośby o pomoc finansową na wykonanie remontu Pomnika Katyńskiego. WZSPK dwukrotnie zwracał się o wsparcie do Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu: 21 listopada 2018 r. i 30 maja 2019 r. OBUWiM IPN podejmując decyzję o przeznaczeniu środków na remont, poinformowało telefonicznie o tym fakcie przedstawicieli WZSPK.

IPN decydując się na sfinansowanie remontu Pomnika Ofiar Katyńskich, pragnie oddać hołd i szacunek należny ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 r., jak również, w przededniu 80. rocznicy, aktywnie włączyć się w trwałe upamiętnienia jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Tym samym Instytut wyraża przekonanie, że wyremontowany, odnowiony i zabezpieczony Pomnik Katyński będzie wymownym świadectwem pamięci ze strony rodzin katyńskich, osób prześladowanych przez system komunistyczny, przedstawicieli stowarzyszeń i związków, a także mieszkańców Poznania i wszystkich Wielkopolan.

do góry