Nawigacja

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Poznaniu

Zapraszamy do udziału w cyklicznych spotkaniach z historią w ramach inicjatywy patriotycznej, którą IPN Oddział w Poznaniu wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska realizuje z powodzeniem od ponad 10 lat.

  • Klub Historyczny im.gen. Stefana Roweckiego Grota w Poznaniu
    Klub Historyczny im.gen. Stefana Roweckiego Grota w Poznaniu

Oferta edukacyjna adresowana jest do młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli i wszystkich miłośników historii najnowszej. Spotkania otwarte są również dla osób nie będących członkami Klubu.

Zadaniem Klubu „Grota” jest prezentowanie, w oparciu o rzetelne podstawy naukowe, wiedzy historycznej o losach państwa i społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku. Spotkania mają najczęściej formę wykładów, podczas których uznani badacze przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat omawianego zagadnienia. Po części merytorycznej słuchacze mają okazję zadawać pytania oraz uczestniczyć w dyskusji z zaproszonym prelegentem. Inną formą popularyzacji najnowszej historii Polski w ramach spotkań Klubu „Grota” są pokazy filmów,  prezentacje wybranych wydawnictw, a także spotkania ze świadkami historii.                     

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” powstał w Warszawie w początkach stycznia 2002 r. z inicjatywy Zarządu Głownego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z biegiem lat nastąpił rozwój Klubu na terenie całego kraju. W 2014 r. działały 24 kluby, a w ich spotkaniach łącznie wzięło udział kilka tysięcy stałych członków i gości. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem osób w każdym wieku – od gimnazjalistów po seniorów. Są dużym wsparciem dla nauczycieli w ich pracy dydaktycznej – poszerzają zakres wiedzy pedagogów, stanowią doskonałe uzupełnienie lekcji historii dla uczniów i pomagają kształtować patriotyczne postawy.

Relajce ze wszystkich sesji klubowych do roku 2014 znajdą Państwo na stronie internetowej Klubu Grota www.klub-generalagrota.pl

Zapowiedzi kolejnych spotkań dostępne są na stronie internetowej: poznan.ipn.gov.pl w dziale Aktualności.

do góry