Nawigacja

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” – Poznań, 17 marca 2015

17 marca 2015, w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Poznaniu,  odbyło się spotkanie „Szpiedzy PRL-u. Profesjonaliści czy amatorzy. Dyskusja wokół książki »Szpiedzy PRL-u«” z udziałem autorów – dr.  hab. Patryka Pleskota i dr. Władysława Bułhaka. 

Książka Władysława Bułhaka i Patryka Pleskota „Szpiedzy PRL-u” dotyka skrywanych od lat tajemnic PRL-owskiego wywiadu. Odkrywa niezwykle interesujące sylwetki polskich odpowiedników Jamesa Bonda czy Hansa Klossa. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z życiem i działalnością dziesięciu szpiegów, począwszy od Jana Kaszubowskiego „Larsena”, który rozpoczął działalność szpiegowską jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, poprzez losy Haliny Szymańskiej „Alice Krafczyk”, Andrzeja Czechowicza czy wreszcie Bogdana Walewskiego i Mariana Zacharskiego. Dzięki ich pracy inwigilowane były instytucje rożnych państw, a także takie struktury, jak Radio Wolna Europa, czy też obserwowane nastroje panujące w Watykanie.

dr Władysław Bułhak (ur. 1965) – historyk, od 2000 roku związany z Instytutem Pamięci Narodowej, aktualnie zastępca dyrektora BEP. Był ekspertem w Ośrodku Studiów Wschodnich i w Departamencie Studiów Strategicznych MSZ oraz korespondentem PAP w Moskwie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii polskiego wywiadu.

dr hab. Patryk Pleskot (ur. 1980) – historyk, absolwent École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rządu Republiki Francuskiej. Obecnie pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Interesuje się historią i historiografią francuską, historią społeczno-kulturalną i polityczną PRL, badaniami migracyjnymi, epoką „Solidarności” oraz działalnością służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.

do góry