Nawigacja

Przystanek Historia – Poznań

Spotkanie na Przystanku Historia na temat niemieckich obozów koncentracyjnych w Górnej Austrii – Poznań, 16 stycznia 2019

16 stycznia 2019 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”. Gościem specjalnym była Elżbieta Rybarska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Wystąpienie dotyczyło najważniejszych miejsc związanych z niemieckim systemem obozów koncentracyjnych utworzonych w Górnej Austrii w okresie 1939-1945.

Spotkanie rozpoczęła Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Marta Szczesiak-Ślusarek, która omówiła charakter kilkuletniej współpracy poznańskiego oddziału IPN ze Stowarzyszeniem, m.in. w ramach organizacji Wyjazdów Pamięci. Ideą tychże jest przede wszystkim upamiętnianie ofiar zbroniczego systemu oraz udział w międzynarodowych uroczystościach Pamięci Ofiar Zamku Hartheim 1 października. Ważnym aspektem jest możliwość wzięcia udziału w Wyjazdach Pamięci więźniów oraz rodzin ofiar poszczególnych obozów, a także nauczycieli i metodyków realizujących projekty edukacyjne IPN. Jednym ze wspólnych działań OBEN oraz SRPOOK jest organizowany na początku roku kalendarzowego konkurs „Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny podczas II wojny światowej”, kończący się wyjazdem pamięci, w którym biorą udział laureaci konkursu.

Podczas interesującego wystąpienia Elżbieta Rybarska przybliżyła miejsca związane z systemem obozów Mauthausen-Gusen, opowiadając o polskich wątkach dotyczących podobozów Mauthausen, gdzie Polacy stanowili często większość ofiar. Prezentowane zdjęcia oraz relacje wieźniów i ich rodzin zilustrowały przekaz dotyczący m.in.: KL Gusen, sztolni Bergkristall, Mauthausen Memorial Gusen, Schleppbahnbrucke, KL Mauthausen, Ebensee, obozu Linz II, Melk oraz Zamku Hartheim. Prelegentka przybliżyła również kwestie dotyczące upamiętniania ofiar oraz poszukiwania przez bliskich informacji o okolicznościach śmierci członków rodzin, dzieląc się swoim doświadczeniem zdobytym w ramach działalności w Stowarzyszeniu.

Następnie pracownik OBEN Tomasz Cieślak przedstawił pracę poszczególnych pionów Instytutu Pamięci Narodowej, które ustawowo zajmują się gromadzeniem i poszukiwaniem informacji o więźniach obozów z okresu II wojny światowej, a także ich upamiętnianiem. Spotkanie zakończyła dyskusja i pytania uczestników. Na pamiątkę wydarzenia Elżbieta Rybarska przekazała do Instytutu publikację „Memorial Book for the Dead of the Mauthausen Concentration Camp. Commentaries and Biographies”, Vienna 2016.

do góry