Nawigacja

Przystanek Historia – Poznań

Przystanek Historia IPN „Cytadelowcy 1945-2018” – Poznań, 19 lutego 2019

 • Fot. Michał Jędrkowiak
  Fot. Michał Jędrkowiak
 • Fot. Michał Jędrkowiak
  Fot. Michał Jędrkowiak
 • Fot. Michał Jędrkowiak
  Fot. Michał Jędrkowiak
 • Fot. Michał Jędrkowiak
  Fot. Michał Jędrkowiak
 • Fot. Michał Jędrkowiak
  Fot. Michał Jędrkowiak

We wtorek 19 lutego 2019 r. w siedzibie Radia Poznań miało miejsce spotkanie z Łukaszem Szudarskim autorem ksiązki pt. „Cytadelowcy 1945-2018”. Spotkanie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej) w ramach cyklu „Przystanek Historia”. Rozmowę z autorem prowadzili Jarosław Burchardt oraz Marta Szczesiak-Ślusarek.

Łukasz Szudarski jako pierwszy podjął się zamknięcia zagadnienia udziału mieszkańców Poznania w walkach o Cytadelę w lutym 1945 r. w odrębnym opracowaniu. Przeanalizował w tym celu dotychczasową literaturę oraz zgromadził liczne źródła przybliżające tę tematykę. W książce zmierzył się m.in. z etapami walk o Poznań – szczególnie ze zmaganiami o panowanie nad Fortem Winiary znanym jako poznańska Cytadela. Przedmiotem jego dociekań były wszelkie kwestie dotyczące udziału przynajmniej kilkunastu plutonów poznaniaków w walkach z niemiecką załogą twierdzy Poznań (Festung Posen), która w wyniku działań zbrojnych kilku dywizji Armii Czerwonej, w dniach 26 stycznia-18 lutego 1945 r. została wyparta z dzielnic mieszkalnych miasta. Analizował kwestie warunków, w jakich odbywał się zaciąg poznaniaków do grup zbrojnych oraz zastanawiał się nad zadaniami i funkcjami, jakie im przydzielono. W publikacji mocno został zaakcentowany czyn zbrojny mieszkańców Poznania, jak również cena jaką za niego zapłacili, w tym też cena najwyższa. Sporo miejsca autor poświęcił upamiętnianiu cytadelowców, a także ich organizacjom kombatanckim.

W spotkaniu uczestniczył płk. Zygmunt Stypiński, który był uczestnikiem walk o Cytadelę, biorąc udział w działaniach oblężniczych, a także Arkadiusz Małyszka z Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu, którego ojciec był uczestnikiem walk. W studiu Radia Poznań obecnych było wielu gości, którzy żywo interesowali się czynem zbrojnym poznaniaków w roku 1945, akcentując jego doniosłość oraz potrzebę dalszego przekazywania wiedzy o nim w sposób obiektywny.

do góry