Nawigacja

Przystanek Historia – Zielona Góra

Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960” na Przystanku Historia – Zielona Góra, 18 maja 2018

 • Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
  Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
 • Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
  Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
 • Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
  Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
 • Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
  Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
 • Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
  Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
 • Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”
  Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960”

Wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1960” odbył się 18 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w ramach „Przystanku Historia”.

Na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie mocarstwa zwycięskie w II wojnie światowej: USA, Wielka Brytania oraz Związek Sowiecki określiły granice Polski. Ustalono jej kształt, oddając pod administrację polską terytoria przed 1939 r. należące do Niemiec, położone na wschód od linii Odra–Nysa Łużycka. Wschodnią granicę Polski wyznaczono na linii Bugu i zmuszono tamtejszą ludność do przeniesienia na tereny odebrane Niemcom, których z kolei zmuszono do przesiedlenia na zachód, w głąb Niemiec. Polscy Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich w zdecydowanej większości byli katolikami i chęć osiedlenia na nowym terenie uzależniali od tego, czy w danym miejscu był ksiądz katolicki. Dlatego też w pierwszych latach po wojnie władze komunistyczne zabiegły o przyjazd księży na tereny Ziem Odzyskanych. Oferowano im poniemieckie kościoły oraz pomieszczenia na plebanie i domy katolickie, w których organizowano tymczasowe noclegownie, przedszkola, jadłodajnie oraz miejsca gdzie koncentrowało się życie kulturalne. Sytuacja uległa zmianie po umocnieniu się komunistów u steru władzy. Wówczas podjęli oni walkę z Kościołem katolickim. Gospodarcza nacjonalizacja i kolektywizacja oraz oświatowa laicyzacja dotknęła przede wszystkim nowych mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Na kościelne obiekty nakładano wysokie podatki, czy nawet, jak pokazuje przykład Domu Katolickiego w Zielonej Górze po prostu je odbierano. W obronie Domu wystąpili mieszkańcy miasta w dniu 30 maja 1960 r. Protesty zostały brutalnie stłumione a wielu ludzi aresztowano. Wydarzenia zintegrowały jednak mieszkańców, umocniły ich związki z Kościołem i pozwoliły przetrwać czas komunizmu.

do góry