Nawigacja

Wystawy

Wystawy Oddziału IPN w Poznaniu – wykaz

 • „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
 • „Sacrum Poloniae Millennium w archidiecezji poznańskiej”
 • „Polska Walcząca” – wersja regionalna (Wielkopolska)
 • „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”
 • „Da mihi animas, caetera tolle. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”
 • „Bezimienne fotografie”
 • „Poznańska opozycja demokratyczna w obiektywie Jana Kołodziejskiego. Grudzień 1981 – sierpień 1983”
 • „Dobry pasterz w trudnych czasach. Arcybiskup Walenty Dymek 1888–1956”
 • „Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979 – 1983 – 1997 – 1999”
 • „W obronie pamięci. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956”
 • „Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa! Protest studentów poznańskich z 13 maja 1946 r.”
 • „Rozstrzelane Miasta. Poznań – Budapeszt 1956”
 • „NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990”
 • „Zielona Góra 30. maja 1960 r. W obronie Domu Katolickiego”
 • „Konfederacja Polski Niepodległej w Poznańskiem”
 • „Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje”
 • „Zagłada wielkopolskich elit 1939–1941”
 • „Plastyka niezależna 1976–1989”
 • „Solidarni z Rumunią”
 • „Twarze zielonogórskiej bezpieki”
 • „Śladami zbrodni. Centralne Więzienie Rawicz 1945–1956”
 • „Wobec opresji. Zmagania o godność, wolność i sprawiedliwość”, „Pisz życie światłami zawsze”
 • „Twarze gnieźnieńskiej bezpieki”
 • „Twarze poznańskiej bezpieki”
 • „Wielkopolska w cieniu WRON-y”
 • „Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografii”
 • „1966 – Milenium kontra 1000-lecie”
 • „Powstanie Warszawskie”
 • „Kopalnia »Wujek« - 16 grudnia 1981 r.”
 • „Dekret o reformie rolnej po 60-ciu latach. Dokumenty i świadectwa z czasu wygnania”
 • „Zielona Góra. 30 maja 1960”
 • „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”
 • „Sowieckie piekło 1939–1956”
 • „Grudzień 1970. Szczecin. Fotografie, dokumenty, komentarze”
 • „Stan wojenny - spojrzenie po dwudziestu latach”
 • „Poznański Czerwiec 1956”

Wystawy przygotowane przez inne oddziały IPN, których kopie posiada oddział poznański:

 • „Zbrodnia Katyńska”
 • „Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)”
 • „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956”
do góry