Nawigacja

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Poznaniu

Centralne Projekty Badawcze
  • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 – dr Rafał Sierchuła, mgr Aleksandra Pietrowicz
  • Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989 – prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, dr hab. Przemysław Zwiernik
  • Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 – dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, dr Przemysław Zwiernik
  • Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989 – dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, dr hab. Konrad Białecki

Oddziałowe Projekty Badawcze

  • Wielkopolska w latach okupacji  – dr Rafał Sierchuła, mgr Aleksandra Pietrowicz
  • Wielkopolska w latach 1945 – 1956 – dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, dr hab. Konrad Białecki, dr Rafał Sierchuła, dr Przemysław Zwiernik
  • Metodologiczne i teoretyczne problemy badania najnowszej historii Polski – prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
  • Powstanie Wielkopolskie – dr hab. Konrad Białecki

W prace badawcze w ramach Oddziałowych Projektów Badawczych zaangażowani są także pracownicy innych pionów IPN oraz naukowcy spoza Instytutu.

do góry