Nawigacja

Książki – Poznań

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989, red. Konrad Białecki, Poznań 2011, 320 s.

Choć historiografia relacji państwo – Kościół w okresie PRL liczy już co najmniej kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów, to wydaje się, że najmniejsza jej część dotyczy okresu 1980–1989. Próbą częściowego zapełnienia tej luki jest 16 artykułów, które, rzecz jasna, nie obejmując całości tytułowego zagadnienia, starają się, poprzez swoją różnorodność, rzucić światło na wiele aspektów relacji państwo – Kościoły w latach osiemdziesiątych XX wieku w Wielkopolsce. Wydanie niniejszego tomu stanowi formę zachęty dla innych historyków do podjęcia poszukiwań badawczych we wskazanym w tytule niniejszej publikacji obszarze. Mamy też nadzieję, że przekazywany do rąk czytelników zbiór artykułów stanie się w przyszłości istotnym elementem monograficznego spojrzenia na dzieje Wielkopolski w XX wieku.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Zygmunt Zieliński
Kościół w Polsce w ostatniej dekadzie PRL

Konrad Białecki
Działalność Kościołów na terenie województwa poznańskiego w latach osiemdziesiątych XX wieku w ocenie ówczesnych wojewódzkich władz partyjno-państwowych

Elżbieta Wojcieszyk
Władze – Kościół – Solidarność. Studium problemu na przykładzie województwa poznańskiego

Bernard Kołodziej
Władze wobec Towarzystwa Chrystusowego w latach osiemdziesiątych

Małgorzata Krupecka
Aktywność urszulanek Serca Jezusa Konającego w Wielkopolsce w zmieniającej się sytuacji społeczno-prawnej lat osiemdziesiątych XX wieku

Jarosław Burchardt
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Redaktor”. Osoba ks. Floriana Kniotka, redaktora wydawnictwa Pallotinum w dokumentach Wydziału IV WUSW w Poznaniu w latach 1984–1989

Zofia Fenrych
Duszpasterstwo Akademickie oo. Dominikanów w Poznaniu jako obiekt zainteresowania władz

Rafał Reczek
Lokalne władze partyjno-państwowe wobec planów przyjazdu i pobytu Jana Pawła II w Poznaniu w czasie II pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r.

Jarosław Wąsowicz
Lokalne konflikty między Kościołem a władzami w latach osiemdziesiątych na przykładzie Piły

Tomasz Rochatka
Władze a obchody uroczystości ku czci Świętego Wojciecha w Gnieźnie

Mateusz Otta
Władze partyjno-państwowe wobec problemu budownictwa sakralnego w Poznaniu w latach osiemdziesiątych

Sabina Haszyńska
Władze wobec wielkopolskiego ruchu pielgrzymkowego w II połowie lat osiemdziesiątych

Wojciech Chałupka
Stan spraw i agentury Wydziału IV KW MO w Poznaniu w latach osiemdziesiątych

Krzysztof Kaźmierczak
Dominujące tematy doniesień osobowych źródeł informacji – przyczynek do analizy rozpracowania kurii poznańskiej

Jan Miłosz
Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz

Rafał Leśkiewicz
Buddyjskie stowarzyszenia wyznaniowe w Poznaniu w latach osiemdziesiątych XX wieku

Dyskusja
Wykaz skrótów
Indeks osobowy
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry