Nawigacja

Książki – Poznań

Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989

  • Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989
    Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989

Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989, Poznań 2015, 282 s. (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XXXI)

W systemie realnego socjalizmu rządzący zawsze stawiali przed sobą ambitny cel stworzenia czy może zbudowania nowego socjalistycznego człowieka. Również w wymiarze polskim przez 45 lat z różnym natężeniem i zróżnym skutkiem próbowali to realizować. […] Dla badaczy ważne jest przy tymnie tylko to, w jakim zakresie udało się to rządzącym zrealizować, ale też jakimi środkami się posługiwali.

Na pewno ważną rolę w tym odgrywały (konsekwentnie ograniczane przez prewencyjną cenzurę!): propaganda, kultura, sztuka, nauka, edukacja społeczna itd. Ponadto takie media jak telewizja, radio, wielkonakładowa prasa, teatr i kino oraz różne imprezy masowe. W tym zestawie jest też oczywiście miejsce na takie przedsięwzięcia, jak zrodzone w latach sześćdziesiątych festiwale piosenki, w tym Festiwal Piosenki Żołnierskiej.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Eislera

Książka jest pionierskim studium przedstawiającym historię Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu w okresie PRL. Autorka, opierając się na różnych źródłach, analizuje rolę festiwalu w propagandzie komunistycznej władzy. Z właściwym dla historyka dystansem, ale także z poczuciem humoru, przedstawia absurdalny, purnonsensowy obraz społeczeństwa polskiego doby PRL wyłaniający się w interpretowanych przez nią tekstach piosenki żołnierskiej. Jednocześnie autorka wyławia te utwory i przedsięwzięcia muzyczne, które dzięki wartościom artystycznym przetrwały próbę czasu. Dzięki temu otrzymujemy wnikliwą i bezstronną analizę pewnego fragmentu naszej przeszłości.

Z recenzji prof. UAM dr hab. Izabeli Skórzyńskiej

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry