Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonanych w okresie od grudnia 1944 r. do kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym Bad Salzungen, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.81.2018.Zn w sprawie zbrodni popełnionych w okresie od grudnia 1944 r. do kwietnia 1945 r. na polskich więźniach podobozu Bad Salzungen, należącego do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, przez niemiecką załogę ww. podobozu. Podobóz w Bad Salzungen funkcjonował od grudnia 1944 r. Składał się z dwóch oddziałów o nazwach „Heinrich Kalb” oraz „Ludwig Renntier”. W każdym z tych oddziałów przebywało średnio ok. 500-600 więźniów różnych narodowości, głównie Rosjan, ale byli też w nim osadzani Polacy. Zmuszano ich do ciężkiej pracy w tamtejszej kopalni soli „Leimbach”, którą przystosowywali na potrzeby podziemnej fabryki samolotów. Byli zakwaterowani pod ziemią, w samej kopalni lub na powierzchni w drewnianych barakach, otoczonych płotem z drutu kolczastego pod napięciem elektrycznym i z wieżyczkami strażniczymi. Praca była bardzo ciężka, wielogodzinna, doprowadzająca więźniów do skrajnego fizycznego wyczerpania. Dochodziło do śmiertelnych pobić więźniów przez strażników, zabójstw, szczególnie podczas ewakuacji obozu w kwietniu 1945 r. Nie ustalono tożsamości ofiar. Komendantem obozu był nieżyjący obecnie Hauptsturmführer Paul Sporrenberg, ur. 27.03.1896 r. w Venlo. Z niemieckiej załogi obozu ustalono jeszcze jedynie trzy osoby: Josef Karl Seipel ur. 07.02.1893 r. (Unterscharführer SS), Otto Seyffart, ur. 29.01.1917 r. ( Rottenführer SS) i Rudi B. Zipplies, ur. 8.11.1912 r. ( Sturmann SS). W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 26.11.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry