Nawigacja

Aktualności

Praska Wiosna - 50. rocznica interwencji wojskowej Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

50 lat temu, w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku, wojska pięciu państw Układu Warszawskiego (ZSRS, Bułgaria, PRL, Węgry i NRD) dokonały inwazji na Czechosłowację, kładąc tym samym kres szerokiemu programowi reformom liberalizujących komunistyczny system, którym od stycznia 1968 roku patronował nowy I sekretarz KPCz Aleksander Dubczek. 450 tys. żołnierzy Układu Warszawskiego (w tym ok. 30 tys. LWP) w ramach „natychmiastowej pomocy udzielonej bratniemu nardowi czechosłowackiemu” w krótkim czasie przywróciło na Wełtawą doktrynalne status quo, którego symbolem przez kolejnych kilkanaście lat był twardogłowy Gustáv Husák. Brutalne odsunięcie rzekomego zagrożenia „dla ustroju socjalistycznego w Czechosłowacji” ze strony „sił kontrrewolucyjnych” pozostających „w zmowie z wrogimi dla socjalizmu siłami zewnętrznymi”, kosztowało życie ok. 90 Czechów i Słowaków. Liczba rannych oscylowała wokół 1 tys.

O rozmaitych aspektach Praskiej Wiosny, „Operacji Dunaj” oraz ich polskiej perspektywie mówił na antenie Polskiego Radia Poznań dr Piotr Grzelczak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu.

Link: https://radiopoznan.fm/informacje/historia/ulotki-na-marszalkowskiej

do góry