Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” – Schwedt, Niemcy, 9 października–20 listopada 2018

9 października 2018 r. o godz. 17:00 w Ratuszu Miejskim w Schwedt (Niemcy) nastąpiło uroczyte otwarcie wystawy w wersji niemieckojęzycznej „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”/„Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

Doktor Jacek Kubiak, jej kurator, oprowadził gości po wystawie, przybliżając wyeksponowane na planszach fakty i omawiając fotografie dotyczące niemieckich planów germanizacyjnych i ich realizację po rozpoczęciu II wojny światowej.

Wystawę można będzie oglądać do 20 listopada 2018 r.

Niemieckojęzyczna wystawa „Vertriebene 1939...” koncentruje się na deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Na wielkoformatowych planszach ukazane zostały poszczególne etapy polityki realizowanej przez okupanta niemieckiego. Kilkaset fotografii, plakatów i dokumentów zebranych w polskich i niemieckich archiwach dokumentuje wywózki ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ich dalsze losy, a także ukazuje szerszy kontekst polityki prowadzonej przez Niemcy pod hasłami Lebensraum oraz Generalplan Ost, w okolicznościach terroru stosowanego wobec Polaków i Żydów na tych terenach. Skierowana do niemieckiego odbiorcy wystawa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na rolę paktu Hitler – Stalin w polityce wobec ludności polskiej żydowskiej, jak i przesiedleń tzw. Niemców etnicznych z terenów sowieckich, osiedlanych w okupowanej Polsce w ramach akcji „Heim ins Reich” (Powrót do Rzeszy).

Die Ausstellung „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” dokumentiert erstmals die traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen der polnischen Bevölkerung mit dem nationalsozialistischen Terror speziell in den westlichen Regionen Polens. Diese Gebiete waren nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen 1939 nicht nur von der Wehrmacht und SS be-setzt und ausgeplündert, sondern zwangsweise dem Staatsgebiet des „Deutschen Reiches” zugeschlagen worden. Im Ergebnis wurde die polnische Bevöl-kerung gewaltsam ins südlich gelegene, von den Nationalsozialisten eingerichtete „Generalgouver-nement” umgesiedelt und damit in ein Gebiet, in dem sie ökonomisch kaum überleben konnte. Der polnischen Bevölkerung wurden ihre Häuser, Bauernhöfe und ihr bewegliches Eigentum geraubt. Das war das Schicksal von mehreren Hunderttau-senden Menschen aus diesen westlichen Regionen Polens.
 

Austellung „Vertriebene 1939...” / Wystawa „Wypędzeni 1939...”

Produzenten / Produkcja
Związek Miast Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej

Konzeption / Koncepcja
dr Jacek Kubiak (Kurator der Ausstellung / Kurator wystawy)
Janusz Zemer (Mitarbeit / Współpraca)
Małgorzata Schmidt (Graphische Gestaltung / Opracowanie graficzne)
Andreas Kleine-Kraneb

Wissenschaftliche Konsultation / Konsultacja naukowa
prof. dr hab. Robert Traba, dr Katarzyna Woniak
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Wissenschaftliche Mitarbeit / Współpraca naukowa
dr Agnieszka Łuczak IPN
Tomasza Sudoł IPN

Übersetzungen / Tłumaczenia
Reinhard Lauterbach, Elżbieta Marszałek

Mitarbeit / Partnerzy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Wielkopolska Region
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Urząd Miasta Poznania

Miejsce / Veranstaltungsort: Ratusz Miejski Schwedt Niemcy, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5

do góry