Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonanych w okresie od 4 października 1944 r. do kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym Jena, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu

Marta Sankiewicz
Data publikacji 18.04.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.29.2018.Zn w sprawie dokonanych w okresie od 4 października 1944 r. do kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym Jena, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu. Obóz Jena powstał w październiku 1944 r. i jako podobóz KL Buchenwald funkcjonował do początku kwietnia 1945 r., kiedy to go ewakuowano i włączono go do podobozu Colditz. Był to obóz dla mężczyzn różnych narodowości, w tym Polaków, usytuowany na przedmieściach miasta Jena przy zakładach naprawczych taboru kolejowego. Składał się z dwóch baraków otoczonych płotem z drutu kolczastego z wieżyczkami strażniczymi. Izby chorych nie było. Liczba więźniów wynosiła około 800-1000 osób. Więźniowe tego podobozu byli zmuszani w tym zakładzie do pracy ponad siły przy naprawie uszkodzonych wagonów, byli głodzeni, bici i maltretowani przez strażników tego obozu. Dochodziło też do zabójstw więźniów, w tym Polaków, szczególnie podczas jego ewakuacji w kwietniu 1945 r.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 18.04.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry