Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie zbrodni popełnionych w okresie od marca 1944 r. do 11 kwietnia 1945 r. na polskich więźniach podobozu Hadmersleben, należącego do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, przez niemiecką załogę ww. podobozu

Marta Sankiewicz
Data publikacji 29.06.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.46.2018.Zn w sprawie zbrodni popełnionych w okresie od marca 1944 r. do 11 kwietnia 1945 r. na polskich więźniach podobozu Hadmersleben, należącego do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, przez niemiecką załogę ww. podobozu. Jak ustalono obóz Hadmersleben stanowiący filię obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, powstał w marcu 1944 r. i jako podobóz KL Buchenwald funkcjonował do 11 kwietnia 1945 r., kiedy to go ewakuowano. Był to obóz dla mężczyzn różnych narodowości, w tym Polaków, którzy byli zmuszani do pracy w zakładach produkujących części do samolotów w podziemnej fabryce zlokalizowanej w nieczynnej fabryce soli. Jego oficjalna nazwa brzmiała: Kdo A-4 HANS AGO Hadmersleben, Bezirk Oschersleben. Jego komendantami mieli być SS-Hauptsturmführer Eckhard Schoeler oraz Michael Radewitz. Nie ustalono danych pozostałych członków składu osobowego straży obozowej. Obóz średnio liczył między 1500 a 2000 więźniów zakwaterowanych w kilku wieloosobowych barakach otoczonych płotem z drutu kolczastego pod strażą. Położony był kilka kilometrów od kopalni – fabryki, w której więźniowie pracowali. Praca trwała codziennie przez ponad 12 godzin. Więźniowie byli źle odżywiani, panowały fatalne warunki sanitarne. Dochodziło do zabójstw więźniów w obozie. Szczególnie duża liczba ofiar była w czasie ewakuacji obozu w kwietniu 1945 r. W styczniu 1945 r. trzech SS-manów ze straży obozowej zakatowało na śmierć Polaka o nieustalonej tożsamości.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61 487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 28.06.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry