Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonanych w okresie od października 1944 r. do kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym Dortmund, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniarkami przez niemieckich strażników ww. obozu

Marta Sankiewicz
Data publikacji 04.09.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.60.2018.Zn w sprawie dokonanych w okresie od października 1944 r. do kwietnia 1945 r. w obozie koncentracyjnym Dortmund, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniarkami przez niemieckich strażników ww. obozu. Jak ustalono w toku śledztwa, podobóz Dortmund obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie został utworzony w październiku 1944 r. Liczył on średnio około 450-650 więźniarek, różnych narodowości, w tym Polki. Pracowały na dwie lub trzy zmiany w zakładach zbrojeniowych Dortmund-Hörder-Hüttenverein AG. Więźniarki były zakwaterowane na terenie fabryki w murowanym trzykondygnacyjnym budynku z piętrowymi pryczami na salach, połączonym z fabryką tunelem. Załoga SS składała się zarówno z mężczyzn, jak i kobiet w liczbie około 30-40 strażników. Komendantem obozu był od października 1944 r. do początku 1945 r. Hauptscharführer SS Rudolf Baer, który zmarł w 9.03.1945 r. Jego następcą został bliżej nieustalony SS-man Krause. Warunki pracy, bytowania i wyżywienia były bardzo ciężkie. Podobóz funkcjonował do marca/kwietnia 1945 r. kiedy to więźniarki ewakuowano do obozu w Bergen-Belsen.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61 487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 30.08.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry