Nawigacja

Konkursy historyczne

VI edycja Międzyszkolnego Ponadregionalnego Konkursu Historyczno-Plastycznego „Historia Malowana” – termin nadsyłania prac upłynął

  • Prace z poprzednich edycji konkursu
    Prace z poprzednich edycji konkursu
  • Prace z poprzednich edycji konkursu
    Prace z poprzednich edycji konkursu
  • Prace z poprzednich edycji konkursu
    Prace z poprzednich edycji konkursu

Po raz kolejny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie organizuje we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu VI edycję Międzyszkolnego Ponadregionalnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pt. „Historia Malowana”.

Konkurs trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r. Skierowany jest do uczniów wszystkich placówek oświatowych, w tym uczniów niepełnosprawnych, z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Mogą wziąć w nim udział uczniowie od 6 do 24 roku życia. Celem konkursu jest popularyzowanie historii Polski, rozwijanie wiedzy historycznej za pomocą różnych technik malarskich, stworzenie szansy do rozwijania wyobraźni, wymiana emocji, wrażeń i doświadczeń artystycznych, a także integracja dzieci i młodzieży o różnym stopniu sprawności. Tematem prac plastycznych wykonywanych dowolną techniką malarską jest postać/postacie, znak lub wydarzenie związane z historią Polski.

Prace można nadsyłać wraz z wypełnioną metryczką i oświadczeniem na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12 69-200 Sulęcin z dopiskiem: VI Międzyszkolny Ponadregionalny Konkursu Historyczno-Plastyczny pt. „Historia malowana”.

Regulamin konkursu umieszczono poniżej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

do góry