Nawigacja

Konkursy historyczne

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

Celem konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej wraz z Gminą Chmielnik, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w  Kielcach, jest przywrócenie pamięci i popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli na terenie Polski przed 1939 r. oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy, uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszym etapie uczniowie szkół podstawowych przygotowują indywidualnie rysunek upamiętniający ślady materialne obecności Żydów w ich regionie. Uczniowie szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych przygotowują (indywidualnie lub drużynowo) wywiad/relację/film poświęcony funkcjonowaniu sztetli, bądź udzielaniu pomocy Żydom w ich regionie.

Wyniki etapu wojewódzkiego (województwo wielkopolskie) konkursu ogólnopolskiego „Nasi sąsiedzi – Żydzi” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018:

Uczniowie szkół podstawowych, których prace uzyskały największą liczbę punktów:

  • Sroka-Kierończyk Julianna – Szkoła Podstawowa nr 1 im Stanisława Staszica w Szamotułach; opiekun naukowy Urszula Burman
  • Musielak Zuzanna – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie; opiekun naukowy Beata Buchwald
  • Kustarz Łucja – Szkoła Podstawowa nr 1 im Stanisława Staszica w Szamotułach; opiekun naukowy Paweł Biedny

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których prace uzyskały największą liczbę punktów:

  • Pietrowska Elżbieta
  • Borowczyk Maria –Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza Września; ppiekun naukowy Teresa Jabłońska

Komisja Konkursowa:

Przewodniczący: Katarzyna Książkowska                  

Członkowie: Marcin Podemski, Witold Sobócki, Agnieszka Kołodziejska                  

do góry