Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Tu rodziła się Solidarność” – Poznań, 1–21 lipca 2020

1 lipca wystawa „Tu rodziła się Solidarność” pokazana została równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce. W Poznaniu o godzinie 12:00 stanęła na placu Adama Mickiewicza. Podczas inauguracji wystawy obecni byli: dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, Jarosław Lange – przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Barbara Napieralska – w „Solidarności” od 1980 r., redaktor pism podziemnych, po wprowadzeniu stanu wojennego internowana i aresztowana; Janusz Pałubicki – członek Komitetu Założycielskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, internowany w stanie wojennym, przewodniczący Fundacji Wielkopolskie Archiwum „Solidarności”; Lech Dymarski – w opozycji od lat. 70., współpracownik KOR, współzałożyciel „Solidarności” w Poznaniu, internowany; Wojciech Wieczorek – działacz „Solidarności” na UAM, autor zdjęć ilustrujących wydarzenia tamtych czasów, które zostały wykorzystane na wystawie oraz Janusz Chmielina – współorganizator „Solidarności” w zakładach POMET, internowany w stanie wojennym.

Podczas miesięcy wakacyjnych odbędą się kolejne odsłony tej unikatowej wystawy. W naszym regionie 21 lipca wystawa stanie w Nowej Soli, a 14 sierpnia zaprezentowana zostanie w Koninie. Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Prezentacja cyklu wystaw będzie skoordynowana, tworząc w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką jest polska „Solidarność” mają udział miliony – najczęściej – anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie. W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperium sowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” to 10 milionów formalnych członków – był to największy związek zawodowy na świecie.  „Solidarność” była owocem marzeń, cierpień i działań Polaków od Żołnierzy Wyklętych, przez konspirację młodzieżową 1949-56, po uczestników „polskich miesięcy”: Czerwiec ’56, Millenium ’66, Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec ’76. Nieocenione znaczenie przy powstaniu „Solidarności” z jej pokojowym charakterem miała również działalność Kościoła pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało także pontyfikatem Jana Pawła II i jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979 r. 

Polska „Solidarność” była w 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiego imperium oraz uzależnionych komunistycznych państw na czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez „Solidarność” stało się także możliwe zjednoczenie Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły ducha nad materialistycznym komunistycznym imperium zła. 

do góry