Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Tu rodziła się Solidarność” – Nowa Sól, 21 lipca-13 sierpnia 2020

1 lipca wystawa „Tu rodziła się Solidarność” pokazana została równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce. W Poznaniu stanęła na placu Adama Mickiewicza. Od 21 lipca wystawa będzie prezentowana w Nowej Soli na Placu Floriana. Pierwszymi zwiedzającymi byli mieszkańcy Nowej Soli, w tym działacze „Solidarności” i uczestnicy strajków. Piotr Orzechowski, koordynator wystawy na terenie Oddziału IPN w Poznaniu, w krótkich słowach przybliżył zwiedzającym okoliczności powstania niezależnych związków zawodowych oraz naświetlił wagę ich powołania, zachęcając do zapoznania się z treściami prezentowanymi na wystawie.

Ekspozycje mają na celu ukazanie masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawa składa się z części ogólnej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Dwa ekspozytory poświęcono zagadnieniom ogólnopolskim, kolejne dwa dotyczą zagadnień regionalnych NSZZ „Solidarność” (Konin i Wielkopolska). Ostanie trzy plansze pokazują wydarzenia o charakterze lokalnym z Nowej Soli oraz Żar.

Prezentacja cyklu wystaw będzie skoordynowana, tworząc w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką jest polska „Solidarność” mają udział miliony – najczęściej – anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie. W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperium sowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” to 10 milionów formalnych członków – był to największy związek zawodowy na świecie.  „Solidarność” była owocem marzeń, cierpień i działań Polaków od Żołnierzy Wyklętych, przez konspirację młodzieżową 1949-56, po uczestników „polskich miesięcy”: Czerwiec ’56, Millenium ’66, Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec ’76. Nieocenione znaczenie przy powstaniu „Solidarności” z jej pokojowym charakterem miała również działalność Kościoła pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało także pontyfikatem Jana Pawła II i jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979 r. 

Polska „Solidarność” była w 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiego imperium oraz uzależnionych komunistycznych państw na czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez „Solidarność” stało się także możliwe zjednoczenie Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły ducha nad materialistycznym komunistycznym imperium zła.

do góry