Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Do Broni. Rok 1920 na plakatach, afiszach i drukach ulotnych ze zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” – Poznań, 11 sierpnia-15 października 2020

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zapraszają na wernisaż wystawy „Do Broni. Rok 1920 na plakatach, afiszach i drukach ulotnych ze zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Otwarcie odbędzie się 11 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00 na ul. Wojska Polskiego 86 (ogrodzenie jednostki). Wystawa nawiązująca do jednej z najważniejszych bitew naszej historii, eksponowana będzie do 15 października 2020 roku.


16 sierpnia 1920 r. znad Wieprza ruszyła polska kontrofensywa, która w ciągu zaledwie trzech dni rozbiła główne ugrupowanie sowieckiego Frontu Zachodniego i odmieniła losy wojny polsko-bolszewickiej. Zgodnie z ryzykownym planem Józefa Piłsudskiego, opracowanym w szczegółach przez jego szefa sztabu gen. Tadeusza Rozwadowskiego, wyprowadzone z rejonu Kock–Dęblin uderzenie odcięło sowieckim oddziałom drogi ucieczki na wschód i skierowało je w stronę granicy z Prusami Wschodnimi. Rezultat Bitwy Warszawskiej był dla Polaków imponujący: poległo 25 tysięcy czerwonoarmistów, 66 tysięcy dostało się do niewoli, a około 40 tysięcy żołnierzy przekroczyło granicę z Niemcami, gdzie zostali internowani. Bolszewicy po tej klęsce nie odzyskali już inicjatywy strategicznej. W przełomowej dla wojny polsko-bolszewickiej bitwie wzięły udział trzy dywizje wielkopolskie oraz jedna brygada rezerwowa sformowana w Wielkopolsce. 14 Dywizja Piechoty, która według słów Józefa Piłsudskiego miała być w całym Wojsku Polskim najlepszą dywizją obok Pierwszej legionowej, zajmowała pozycje nad Wieprzem, skąd wyszło główne uderzenie na tyły wojsk sowieckich. 15 Dywizja Piechoty, pozostająca w składzie 1 Armii, zajmowała pozycje na przedmościu Warszawy, broniąc bezpośrednio stolicy Polski, a później współdziałając z 14 DP w wyzwalaniu północnego Mazowsza. 17 Dywizja Piechoty podporządkowana 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego broniła pozycji w rejonie Modlina, a VII Brygada Rezerwowa w obszarze Zegrza. Dzielnie poczynały sobie również wielkopolskie pułki kawaleryjskie. 15 Pułk Ułanów Poznańskich stoczył brawurową i zwycięską bitwę z bolszewikami pod Maciejowicami, 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich pod Milejczycami rozniósł sowiecką grupę uderzeniową artylerii ciężkiej, a 1 Ochotniczy Pułk Jazdy Poznańskiej nr 215 uczestniczył w oswobodzeniu Brodnicy.

dr Adam Pleskaczyński, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Poznaniu

do góry