Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ochotników 1920 r. – Turek, 15 sierpnia 2020

W setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 r. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wraz z Burmistrzem Miasta Turek oraz Wójtem Gminy Turek upamiętnili żołnierzy Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera 1920 r. poprzez odsłonięcie tablicy memoratywnej.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych w 1920 roku. Następnie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Później udano się na ulicę Szkolną, gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej mieszkańcom Turku i okolic, którzy wstąpili do Armii Ochotniczej w 1920 roku. Podczas uroczystości głos zabrał zastępca burmistrza miasta Turku Jerzy Kurzawa, przybliżając zgromadzonym regionalny rys historii. Następnie przemówił Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Wojciech Chałupka, który podziękował za zaangażowanie i pomoc władz miasta w przygotowaniach oraz odczytał list Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Po okolicznościowych wystąpieniach, młodzież z Miejski Domu Kultury przedstawiła część artystyczną, podczas której można było usłyszeć patriotyczne pieśni. Na koniec zastępca burmistrza Miasta Turek Jerzy Kurzawa wraz z wicestarostą powiatu tureckiego Dariuszem Kałużnym w imieniu uczestników ceremonii złożyli kwiaty pod tablicą.


Po odzyskaniu niepodległości młode państwo polskie musiało zmagać się z trudnościami. Starano się przezwyciężyć niepokoje wewnętrzne potęgowane przez kryzysy gabinetowe oraz docierające informacje o zbliżającej się armii bolszewickiej. W obliczu zagrożenia utraty wywalczonej z trudem wolności, latem 1920 roku udało się odłożyć na bok polityczne spory i zjednoczyć. Józef Piłsudski, przewodniczący Rady Obrony Państwa, wystosował dramatyczny apel „Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!”: Jak jednolity, niewzruszony mur stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu rozbić się ma nawała bolszewizmu. Jedność, zgoda wytężona praca niech skupi nas wszystkich dla wspólnej sprawy. Ludność cywilną zachęcano do wstępowania do Armii Ochotniczej, na czele której stanął generał Józef Haller.

W tym pełnym problemów czasie mieszkańcy miasta Turek odpowiedzieli na odezwę Powiatowego Komitetu Obrony Państwa. Szczególną ofiarnością wykazano się w składaniu danin na rzecz żołnierzy. Intensywnie prowadzono także akcję werbunkową – turecka Straż Ogniowa wydała apel zachęcający do przystąpienia do Armii Ochotniczej. Przepełnieni patriotyzmem uczniowie Gimnazjum Męskiego dodatkowo sami rozpropagowali uchwałę wzywającą młodych ludzi do wstępowania do Armii. W wojnie z bolszewikami wzięło udział 49 gimnazjalistów. Na front, aby służyć rannym żołnierzom, wybrała się Tomiła Składkowska (siostra późniejszego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego). Należy pamiętać także o bohaterskich harcerzach, którzy po przeszkoleniu wstąpili do wojska. Obywatele młodego państwa zdali egzamin z patriotyzmu, walcząc o niepodległość Ojczyzny.

Anna Hekert, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu

IPN w hołdzie ochotnikom wojny polsko-bolszewickiej

 

 

do góry