Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ochotników 1920 r. – Turek, 15 sierpnia 2020

W setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 r. Instytut Pamięci Narodowej upamiętni żołnierzy Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera 1920 r. poprzez odsłonięcie tablic memoratywnych w miejscach komisji werbunkowych.

Na terenie Wielkopolski tablica przygotowana przez IPN Oddział w Poznaniu we współpracy z Burmistrzem Miasta Turek zostanie odsłonięta 15 sierpnia 2020 r. w Turku.


Po odzyskaniu niepodległości młode państwo polskie musiało zmagać się z trudnościami. Starano się przezwyciężyć niepokoje wewnętrzne potęgowane przez kryzysy gabinetowe oraz docierające informacje o zbliżającej się armii bolszewickiej. W obliczu zagrożenia utraty wywalczonej z trudem wolności, latem 1920 roku udało się odłożyć na bok polityczne spory i zjednoczyć. Józef Piłsudski, przewodniczący Rady Obrony Państwa, wystosował dramatyczny apel „Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!”: Jak jednolity, niewzruszony mur stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu rozbić się ma nawała bolszewizmu. Jedność, zgoda wytężona praca niech skupi nas wszystkich dla wspólnej sprawy. Ludność cywilną zachęcano do wstępowania do Armii Ochotniczej, na czele której stanął generał Józef Haller.

W tym pełnym problemów czasie mieszkańcy miasta Turek odpowiedzieli na odezwę Powiatowego Komitetu Obrony Państwa. Szczególną ofiarnością wykazano się w składaniu danin na rzecz żołnierzy. Intensywnie prowadzono także akcję werbunkową – turecka Straż Ogniowa wydała apel zachęcający do przystąpienia do Armii Ochotniczej. Przepełnieni patriotyzmem uczniowie Gimnazjum Męskiego dodatkowo sami rozpropagowali uchwałę wzywającą młodych ludzi do wstępowania do Armii. W wojnie z bolszewikami wzięło udział 49 gimnazjalistów. Na front, aby służyć rannym żołnierzom, wybrała się Tomiła Składkowska (siostra późniejszego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego). Należy pamiętać także o bohaterskich harcerzach, którzy po przeszkoleniu wstąpili do wojska. Obywatele młodego państwa zdali egzamin z patriotyzmu, walcząc o niepodległość Ojczyzny.

Anna Hekert, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu

IPN w hołdzie ochotnikom wojny polsko-bolszewickiej

 

 

do góry