Nawigacja

Aktualności

Wykłady prof. Krzysztofa Brzechczyna „Myśl społeczno-polityczna Solidarności”

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu) „Myśl społeczno-polityczna Solidarności w latach 1980-1981”

W wykładzie przedstawiono oryginalność, wymiary i fazy ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej. W myśli społeczno-politycznej Solidarności widoczne były elementy zaliczane tradycyjnie do prawicowej i lewicowej refleksji politycznej. Ponadto zakłada się, że myśl solidarnościowa (jak każdego innego ruchu społecznego) może być rozpatrywana w czterech wymiarach: normatywnym, deskryptywnym, pragmatycznym i mobilizacyjnym. Tak rozumiana myśl programowa ewoluowała przez trzy stadia: rewindykacyjne, reformistyczno-gospodarcze i kooptacyjno-polityczne.

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu) „Myśl społeczno-polityczna Solidarności w latach 1981-1986”

W wykładzie przedstawiono najważniejszej dyskusje programowe Solidarności w okresie wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981-31 grudnia 1982), jego zawieszenia  (od 31 grudnia 1982) i zniesienia 22 lipca 1983 oraz w okresie prób komunistycznej normalizacji (1983-wrzesień 1986). W okresie stanu wojennego w myśli społeczno-politycznej podziemnej Solidarności dominowały dwie koncepcje: strajku generalnego i długiego marszu. Natomiast w latach 1983-1986 nastąpiła programowa dywersyfikacja ruchu. Mianowicie w myśli solidarnościowej , obok kompromisowego i zarazem umiarkowanego nurtu reprezentowanego przez TKK NSZZ „Solidarność”  i Lecha Wałęsy wyłonił i rozwijał się nurt prawicowo-ugodowy  (np. zespoły redakcyjnego „Głosu”,  i „Polityki Polskiej” oraz Grupa Publicystów Politycznych) i radykalno-niepodległościowy (np. Organizacja Solidarność Walcząca, Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, Grupa Polityczna  „Wyzwolenie”, Ruch Społeczny „Wolność, Sprawiedliwość Niepodległość”).

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu) „Solidarnościowa myśl społeczno-polityczna w latach 1986-1989”

Przedmiotem prelekcji jest prezentacja historii głównych nurtów w NSZZ „Solidarność” w latach 1986-1989, między innymi genezy Grupy Roboczej Komisji Krajowej i przygotować do Okrągłego Stołu.

 

 

 

do góry