Nawigacja

Aktualności

Nowy rocznik „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”

W lutym 2021 roku ukazał się pierwszy numer rocznika „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”. Jest to pierwsze czasopismo poświęcone przede wszystkim historii NSZZ „Solidarność”, wypełniające lukę w poznaniu przeszłości związku w Wielkopolsce. Wydawcą „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, a pierwszy numer powstał we współpracy z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Impulsem do podjęcia badań dotyczących tej tematyki była przypadająca w 2020 roku czterdziesta rocznica powstania „Solidarności”, pierwszego nie tylko w Polsce, ale całym bloku sowieckim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Organizacji, która była związkiem zawodowym, ale także olbrzymim ruchem społecznym. Zatem to najwyższy czas, aby utrwalić historię związku, zapisaną losami i działaniem konkretnych ludzi, którzy wówczas odważyli się jawnie rzucić wyzwanie systemowi komunistycznemu.

W szczególności kolejne numery „Zeszytów” mają przypomnieć i uhonorować tych, którzy aktywnie włączyli się w organizację związku, tworząc komitety założycielskie, komisje zakładowe, komisje koła, którzy wchodzili w skład komisji rewizyjnych, byli delegatami na zakładowe, regionalne czy krajowe zebrania i zjazdy. Wielu z nich, jak się okazało, nosiło przysłowiową buławę w teczce, z którą chodzili przez lata do pracy. Nagle stawali się przewodniczącymi, przywódcami, którzy mają wpływ na wiele spraw, ale i odpowiadają przed tymi, którzy ich wybrali.

Pomimo upływu tylu lat od tamtych wydarzeń nie opracowano dotychczas wielu wątków z historii związku w Wielkopolsce. Wiele lat zmarnowaliśmy, a to przez fałszywe przekonanie, że nie należy się chwalić, że to „styropian”, że to niepotrzebne kombatanctwo. Tymczasem spora grupa założycieli, działaczy już odeszła, większość pozostałych, aktywnych w tamtym okresie związkowców, znajduje się na zasłużonych emeryturach lub rentach. Ci zaś, którzy jeszcze pozostali, już szykują się do odejścia z pracy zawodowej. Dlatego tak ważne są świadectwa ówczesnych działaczy i szeregowych członków. Bez wspominania pamięć niknie, a nawet wietrzeje. Dlatego na łamach rocznika ukazał się apel:

„Proces przywracania pamięci o pierwszym okresie w historii NSZZ »Solidarność« chcemy upowszechnić i przyspieszyć. Dlatego tak ważne jest dotarcie do ludzi, którzy mogą podzielić się wiedzą o przeszłości swojej organizacji zakładowej. Tak więc prosimy o kontakt wszystkich tych, którzy mają informacje o interesujących nas sprawach i ludziach oraz o podawanie wskazówek pozwalających na dotarcie do takich osób. […]”

Czasopismo jest podzielone na sześć części – działów: Artykuły; Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność”; Relacje – wspomnienia – archiwa; Dokumenty NSZZ „Solidarność”; Bibliografia „Solidarności” Wielkopolskiej oraz Varia.

do góry