Nawigacja

Aktualności

Dyskusja online „Antropologia przemocy” – Poznań, 23 marca 2021

Co wnoszą metody antropologiczne do badań nad aparatem represji PRL? Czym się charakteryzował i jaką rolę w inwigilacji społeczeństwa pełnił język funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa? Co wiemy o współpracy UB/SB z KGB i służbami innych państw komunistycznych? Jakie były motywy podejmowania współpracy z SB? Czym był dialog operacyjny? Jak zdefiniować donos? Jakie były rodzaje współpracy z SB? Czy „teczki SB” są wiarygodnym źródłem historycznym?

Wysłuchaj dyskusji nad książkami: „Antropologia donosu” pod redakcją Roberta Klementowskiego i Jarosława Syrnyka oraz „Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy” pod redakcją, Roberta Klementowskiego, Kamili Mikołajczak i Jarosława Syrnyka.

W programie rozmawiają:

  • dr Zbigniew Bereszyński z Instytutu Historii Śląska
  • dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr
  • dr hab. Robert Klementowski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu i jednocześnie profesor w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim
  • Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu i Wydziału Filozoficznego UAM.
Dyskusja odbyła się na poznańskim Przystanku Historia 23 marca 2021 o godz. 18:00.
do góry