Nawigacja

Aktualności

Kardynał Stefan Wyszyński – kilka faktów z życia Prymasa Tysiąclecia

28 maja 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski w latach 1948–1981. Postać tego wybitnego duchownego jest określana przez Polaków „Prymasem Tysiąclecia”. Stefan Kardynał Wyszyński był mężem stanu, obrońcą praw człowieka, narodu i Kościoła. Jego posługa dla Kościoła i ludzi przyniosła liczne owoce, w tym te o znaczeniu historycznym m.in.: Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i Wielka Nowenna Tysiąclecia.

Niezłomna postawa prymasa i jego słowa mocno wskazujące na znaczenie Boga w życiu Polaków i w tradycji Ojczyzny nie podobały się władzy. Prymas sprzeciwiał się działaniom naruszającym niezależność Kościoła katolickiego w Polsce. W dokumencie z 1953 r. będącym odpowiedzią na politykę komunistów Prymas i Episkopat pisali: „Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)”. Jako wróg władzy komunistycznej, podlegał inwigilacji przez aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej, a w konsekwencji 25 września 1953 r. został zatrzymany w Domu Arcybiskupów Warszawskich i internowany. W odosobnieniu przebywał do 26 października 1956 r. Komunistom nie udało się przygotować przeciwko Prymasowi pokazowego procesu, w którym miał zostać skazany. Wielka w tym zasługa biskupa Antoniego Baraniaka, który został zatrzymany wraz z Prymasem i następnie osadzony w więzieniu, torturowany i poniżany, nie złamał się i nie złożył kłamliwych oskarżeń przeciw Stefanowi Wyszyńskiemu. Służba Bezpieczeństwa obserwowała Prymasa aż do jego śmierci 28 maja 1981 r., a i po niej zbierała dokumentację operacyjną z przebiegu uroczystości pogrzebowych (więcej w tekście w załączniku).

Postawę Stefana Kardynała Wyszyńskiego dobrze oddają słowa zawarte w liście pasterskim przygotowanym z okazji ingresu do Warszawy i Gniezna w 1948 r.: „Nie jestem ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani reformatorem. Ale natomiast jestem waszym ojcem duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa”. Można dodać, był Prymas również człowiekiem pogodnym i kochającym ludzi.

Mówiąc o postaci Prymasa Stefana Wyszyńskim nie sposób nie wspomnieć o jego przyjaźni oraz współpracy z metropolitą krakowskim kardynałem Karolem Wojtyłą. Jak dla przyszłego papieża Jana Paweł II ważna była postać Prymasa najlepiej świadczą jego słowa wypowiedziane po wyborze na papieża, 23 października 1978 r. w czasie audiencji dla Polaków: „Nie byłoby na stolicy piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”.

Rok 2021 to 40. rocznica śmierci Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i zarazem rok jego beatyfikacji.

 • Kardynał Stefan Wyszyński
  Kardynał Stefan Wyszyński
 • Kardynał Stefan Wyszyński w Komańczy, 1956 r.
  Kardynał Stefan Wyszyński w Komańczy, 1956 r.
 • Kardynał Stefan Wyszyński w Komańczy, 1956 r.
  Kardynał Stefan Wyszyński w Komańczy, 1956 r.
 • Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
  Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
 • Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
  Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
 • Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
  Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
 • Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
  Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
 • Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
  Komańcza. Fot. Adam Kaczmarek
 • Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, Sandomierz 1966 r.
  Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, Sandomierz 1966 r.
 • I pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Gębarzewo 1979 r.
  I pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Gębarzewo 1979 r.
do góry