Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Poznań, 16 czerwca 2021

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności działaczom opozycji z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Uroczystość, która odbyła się w Sali Białej poznańskiego Bazaru, prowadził dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonał dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Gratulacje od wojewodów przekazali Łukasz Krysztofiak – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marek Budniak – doradca do spraw kombatantów i osób represjonowanych Wojewody Lubuskiego. Głos w imieniu odznaczonych zabrali Barbara Krawiec i Jerzy Majchrzak.

To wyjątkowe odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczeni zostali:

 • Zenon Biegański
 • Jan Buda
 • Tomasz Cieślik
 • Michał Dering
 • Bogusław Dzido
 • Jerzy Fischbach
 • Jerzy Gaj
 • Jan Gierasimowicz
 • Leszek Jędras
 • Andrzej Lech Judek
 • Hieronim Kawka
 • Mikołaj Kornel Kotlarek
 • Barbara Krawiec
 • Zbigniew Krysztofiak
 • Lidia Katarzyna Kuśmirek
 • Jacek Jerzy Losiak
 • Waldemar Jerzy Łoboda
 • Jerzy Majchrzak
 • Roman Marzuchowski
 • Janusz Matysiak
 • Maria Matysiak
 • Henryk Mieloszyński
 • Maciej Pawlak
 • Tadeusz Perlak
 • Jerzy Marek Pobiarżyn
 • Marian Jan Przybylski
 • Maciej Bogumił Rosiak
 • Tadeusz Szczepiński
 • Marek Aleksander Turno
 • Jerzy Kazimierz Walerjańczyk

Pośmiertnie:

 • Wojciech Garczyński (1942–2002)
 • Julian Kubiak (1937–1995)
 • Teresa Majchrzak (1941–2021)
 • Zenon Ratajczak (1932–2021)
 • Janina Szablewska (1938–2018)
 • Kazimierz Śliwonik (1947–2015)
 • Marian Józef Ziemiański (1951–2017)

Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem wdzięczności państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po półwieczu zniewolenia i zależności od Związku Sowieckiego.

Nie występowali wprawdzie z bronią w ręku, wyróżniani są jednak odznaczeniem nawiązującym do Krzyża Niepodległości, ustanowionego w II Rzeczypospolitej dla zasłużonych w walce o suwerenny byt naszej Ojczyzny, zwieńczonej zwycięstwem w 1918 roku.

Krzyż Wolności i Solidarności honoruje osoby, które dołączyły do bohaterów z początku wieku, tworząc kolejne ogniwo w łańcuchu pokoleń Niepodległej.

Damy i Kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności walczyli z systemem komunistycznym, który czynił wszystko, aby odebrać narodowi wartości tworzące nazwę odznaczenia: „krzyż” – to ponad tysiąc lat obecności chrześcijaństwa i współtworzenia cywilizacji łacińskiej, „wolność” – istotę polskości i „solidarność” – doświadczenie wspólnoty zrodzonej w sierpniu 1980 roku.

Sprzeciwiając się komunizmowi, wybierali męstwo. „Podstawowym warunkiem człowieka ku zdobywaniu prawdy, a tym samym ku likwidowaniu zła, którym jest kłamstwo, będzie zdobycie cnoty męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu” – mówił ks. Jerzy Popiełuszko.

Instytut Pamięci Narodowej wypełnia zaszczytne zadanie składania wniosków, na podstawie których Prezydent Rzeczypospolitej przyznaje Krzyż Wolności i Solidarności. Pamięć narodu o ludziach oddanych sprawie wolności i solidarności oraz nasza wierność tym wartościom są jednym z fundamentów niepodległości.

dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Fot. Bartosz Kochański IPN

do góry