Nawigacja

Aktualności

Wykład online „Czy Anatolij Golicyn przewidział pierestrojkę? Między teorią spiskową, prognozą a proroctwem” – Poznań, 6 lipca 2021

Na czym polega spiskowe widzenie rzeczywistości? Jakie są odmiany i funkcje spiskowej teorii dziejów? Kim był Anatolij Golicyn? Czy KGB zaplanowało pierestrojkę? Czy powstanie Solidarności i Okrągły Stół były elementem akcji dezinformacyjnej? Co sądzić o twierdzeniach Golicyna?

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji „Czy Anatolij Golicyn przewidział pierestrojkę? Między teorią spiskową, prognozą a proroctwem”, którą wygłsza prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu i Wydziału Filozoficznego UAM.

Spiskowe teorie społeczeństwa są trwałym elementem myślenia o materiach społecznych. Przykładem mogą być rozpowszechnione w XVII w. przekonania o negatywnym wpływie jezuitów na europejskich monarchów, masonów – na rewolucję francuską w XVIII w. czy bankierów – na kryzysy gospodarki kapitalistycznej w XIX w. W czasach nam współczesnych taką rolę pełnić mogą przekonania o wpływie KGB na pierestrojkę Gorbaczowa czy CIA – na zamach na World Trade Center. W prelekcji, rozważania na temat natury spiskowego widzenia rzeczywistości, będą zobrazowane analizą książki „Nowe kłamstwa w miejsce starych” Anatolija Golicyna (1926-2008), funkcjonariusza KGB, który w 1961 r. uciekł na Zachód, a w 1984 r. opisał sowiecką strategię dezinformacji, której elementem miało być powstanie Solidarności i pierestrojka Gorbaczowa.

Prelekcja oparta jest na artykule Krzysztofa Brzechczyna „Anatomia spiskowej teorii społeczeństwa. Próba rekonstrukcji metodologicznej” opublikowanym w książce „Aparat bezpieczeństwa. Studia nad działalnością i metodami pracy”, pod redakcją Roberta Klementowskiego i Jarosława Syrnyka, ss. 13-32. Wrocław–Warszawa 2021.

do góry