Nawigacja

Aktualności

Pamiętamy o Powstańcach Warszawskich

Pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu prowadzą działania mające na celu wpisanie kolejnych mogił weteranów Armii Krajowej do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski. Dzięki temu, z tygodnia na tydzień coraz więcej grobów naszych bohaterów znajduje się pod opieką Państwa Polskiego. Aktualnie takich miejsc spoczynku jest już 278 na ogólną liczbę ponad 500 objętych ochroną na terenie naszej działalności.

Kombatanci AK, którzy spoczęli w wielkopolskiej ziemi to zarówno Poznańczycy, jak i mieszkańcy innych części naszego kraju, szczególnie kresowiacy, którzy po wojnie znaleźli tutaj swój nowy dom. Wśród tych pierwszych znajdziemy m.in. sanitariuszkę powstańczej armii Halinę Bajońską ps. „Alika” (1921-2006) oraz Henryka Czapczyka ps. „Mirski” (1922-2010), weterana Narodowych Sił Zbrojnych, a także słynnego piłkarza i trenera. Z kolei przybywających na zachód reprezentować mogą pochodzący z Pomorzan Aleksander Andrzejewski ps. „Zagłoba” (1919-2004) i Emil Borysewicz ps. „Borsuk”, „Wojciechowski” (1921-2007) – żołnierz stołpeckiego zgrupowania AK, a następnie ułan w grupie „Kampinos”.

Wszyscy wymienieni weterani spoczywają dziś na poznańskich cmentarzach, a ich groby odnaleźć można korzystając z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Kacper Awzan, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa

do góry