Nawigacja

Aktualności

Wokół literatury niezależnej. Dyskusja nad książką Bogusława Bakuły „Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą 1976-1989” – Poznań, 5 października 2021

Czym była literatura niezależna w PRL? Czym był drugi obieg? W jakim stopniu kultura była formą oporu przeciwko totalitarnym formom realnego socjalizmu? Jaka jest wartość artystyczna literatury niezależnej dzisiaj?

Zapraszamy na rozmowę „Wokół literatury niezależnej. Dyskusja nad książką Bogusława Bakuły »Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą 1976-1989«”, w której udział biorą:

  • prof. dr hab. Bogusław Bakuła (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu), zajmuje się badaniami porównawczymi w zakresie literatury i kultury Europy Środkowo-Wschodniej, a także dziejami literatury poza cenzurą w okresie komunizmu.
  • prof. UAM dr hab. Jan Galant, (Instytut Filologii Polskiej UAM) literaturoznawca, zajmuje się literaturą i kulturą polską po II wojnie światowej oraz problemami współczesnego regionalizmu.
  • dr Jan Olaszek (Biuro Badań Historycznych IPN / Instytut Studiów Politycznych PAN), badacz historii opozycji demokratycznej i niezależnego ruchu wydawniczego w PRL.
  • Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, Wydział Filozoficzny UAM).

Uczestnicy dyskusji zastanawiają się, czym był tzw. drugi obieg w krajach realnego socjalizmu, jakie były relacje pomiędzy literaturą krajową, emigracyjną a niezależną oraz jakie były różnice pomiędzy literaturą niezależną w Polsce a w innych krajach bloku: w Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Dyskutanci zastanawiają się również nad głównymi tematami/problemami literatury drugiego obiegu: stosunku do własnej tradycji oraz położenia Polski w pojałtańskiej Europie oraz próbują odpowiedzieć na pytanie co pozostało z literatury drugiego obiegu dzisiaj i dlaczego warto ją badać.

 

 

do góry