Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie pomnika ku czci internowanych w Wojskowym Obozie Internowania w Rawiczu – 13 grudnia 2021

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odsłoniliśmy w Rawiczu pomnik poświęcony opozycjonistom więzionym w Wojskowym Obozie Internowania w Rawiczu.

Pod koniec roku 1982 wśród mieszkańców miasta rozpowszechniano pogłoski, że w specjalnym obozie umieszczeni zostali szczególnie niebezpieczni i zdegenerowani kryminaliści. Podobne informacje przekazywano żołnierzom z kompanii, która miała ich pilnować. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Kolejnym z pomysłów komunistycznej władzy na spacyfikowanie najbardziej niepokornych działaczy „Solidarności” było powołanie ich do wojska, tak by nie mogli odbudowywać opozycyjnych struktur. Na początku listopada 1982 roku w 13 obozach na terenie całego kraju skoszarowano 1711 osób. Trzecią najliczniejszą jednostką, do której powołano niepokornych rezerwistów, był 10 Batalion Pontonowy JW 1431 w Rawiczu. Przez trzy miesiące zmuszano ich do wykonywania bezcelowych prac i ćwiczeń, zastraszano oraz poddawano inwigilacji. Wśród 180 osadzonych w Rawiczu byli m.in. Tadeusz Wrona i Bogdan Klepas, którzy uświetnili poniedziałkową uroczystość swoją obecnością. List Prezesa Rady Ministrów odczytał Jan Michał Dziedziczak, a dyrektor IPN dr hab. Rafał Reczek przeczytał list Prezesa IPN skierowany do uczestników uroczystości uapmiętniających 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Pomnik powstał z inicjatywy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu i stanął przy budynku dawnego biura przepustek jednostki wojsk sapersko-pontonowych.

do góry