Nawigacja

Aktualności

Seminarium wyjazdowe dla nauczycieli z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej „Obława Augustowska” – Białystok, 12-14 maja 2022

W dniach 12-14 maja 2022 roku nauczyciele z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej uczestniczyli w zorganizowanym przez Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz w Białymstoku seminarium wyjazdowym poświęconym tematyce „Obławy Augustowskiej”. Była to największa po zakończeniu II wojny światowej, do czasu wojny w byłej Jugosławii, masowa zbrodnia na ludności cywilnej w Europie.

Trzydniowy wyjazd edukacyjny rozpoczął się od zwiedzenia Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wyjątkowe świadectwo złożyła uczestnicząca w seminarium Dobrochna Konrad, Sybiraczka, wiceprezes Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu, która osobiście doświadczyła wywózki do Kazachstanu i podzieliła się z obecnymi swą niezwykle trudną historią.

Drugiego dnia, dzięki programowi przygotowanemu przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Instytut Pileckiego w Augustowie, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z niezwykle ważnym, lecz wciąż jeszcze mało znanym tematem seminarium, jakim była Obława Augustowska. Sowieckie NKWD oraz struktury aparatu komunistycznego państwa zamordowały wówczas prawie 600 polskich obywateli. Prelekcja Bartosza Gralickiego, pełnomocnika dyrektora Instytutu Pileckiego ds. Obławy Augustowskiej, przybliżyła zebranym historię tzw. Domu Turka w Augustowie, siedziby NKWD oraz Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie przetrzymywano schwytanych podczas Obławy niewinnych ludzi. Jarosław Wasilewski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, wieloletni badacz tej zbrodni, przybliżył najważniejsze fakty i ustalenia śledztwa w tej sprawie. Waldemar Tyszuk z OBEN IPN w Białymstoku przedstawił historię lokalnej społeczności oraz sylwetki funkcjonariuszy UB, negatywne postacie tej historii. Uczestnicy seminarium, w tym Dobrochna Konrad, Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych oraz Zofia Dobrowolska, prezes Stowarzyszenia Sami Swoi, wzięli udział w dyskusji na temat upamiętniania ofiar zbrodni i odpowiedzialności sprawców. Ewa Kuleczka-Drausowska, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego im. Wojciecha Bogusławskiego, wspomniała o spotkaniu z bratem jednej z ofiar Obławy, Zyty Kucharzewskiej, z którego opowieści wynikało, że społeczność lokalna doświadczyła zatem nie tylko represji ze strony polskiego i sowieckiego aparatu bezpieczeństwa w drugiej połowie lat 40., ale również przez wiele dekad musiała żyć w milczeniu. Te wspomnienia uświadomiły zebranym bardzo osobistą historię lokalnej społeczności.

Uczestnicy wzięli również udział w grze terenowej w aplikacji Action Track, przygotowanej przez OBEN w Białymstoku, która prowadziła do najważniejszych miejsc pamięci w Augustowie związanych z Obławą. Realizował ją Radosław Wnorowski z OBEN w Białymstoku. Obecni na miejscu historycy z OBEN IPN w Poznaniu mieli okazję zapoznać się z narzędziami edukacyjnymi i ich przydatnością w edukacji historycznej.

W drugiej połowie dnia historycy odwiedzili miejscowość Giby, w której znajduje się Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r., by oddać hołd dotąd nieodnalezionym ofiarom. Historię ofiar i działań związanych z ich upamiętnianiem przybliżyła Naczelnik OBEN IPN w Białymstoku, Urszula Gierasimiuk. Inicjatorka seminarium, Naczelnik OBEN IPN w Poznaniu, Marta Szczesiak-Ślusarek, przedstawiciele nauczycieli oraz gości specjalnych wraz z gospodarzami tego terenu zapalili znicze pod pomnikiem oraz złożyli hołd ofiarom tego mordu.

W ostatnim dniu seminarium dr Bogusław Kosel, reprezentujący Muzeum Podlaskie, przedstawił uczestnikom historię wielokulturowego Białegostoku podczas spaceru edukacyjnego. Odwiedzono wówczas szereg miejsc związanych ze społecznościami miasta, między innymi Sobór św. Mikołaja, Pomnik Wielkiej Synagogi w dzielnicy Szulhof, Pałac Branickich oraz niezwykle poruszającą wystawę plenerową autorstwa pana dr. Bogusława Kosela „Nazywam się Lusia…”.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących Obławy Augustowskiej i historii najnowszej dotyczącej tego terenu.

do góry