Nawigacja

Aktualności

Wręczenie Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego – Poznań, 10 czerwca 2022

Z okazji przypadającego w czerwcu Międzynarodowego Dnia Archiwów po raz piąty przyznane zostały Nagrody im. profesora Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

W tym roku, na wniosek Kapituły, nagroda główna za wybitne osiągnięcia w pracy archiwalnej została wręczona Piotrowi Klimeckiemu z Archiwum Państwowego w Poznaniu, nagroda dla młodego archiwisty trafiła do Joanny Napierały z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu/Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, a nagrodę za całokształt dorobku archiwalnego otrzymała Barbara Bielawna z Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Fundatorem nagród jest Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Podczas tegorocznej gali Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała wicewojewoda Aneta Niestrawska, która uhonorowała tegorocznych laureatów. Odwołała się także do początków odradzającej się po zaborach polskiej państwowości, mówiąc:

7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji archiwów państwowych” – było to wydarzenie symboliczne dla odradzającej się Rzeczypospolitej. Wspominając je podkreślamy dziś dorobek pokoleń polskich archiwistów, których jesteście Państwo dumnymi spadkobiercami.

Podczas piątej jubileuszowej gali nagrody odebrali Piotr Klimecki oraz Joanna Napierała. W uroczystości nie mogła niestety uczestniczyć uhonorowana za całokształt pracy Barbara Bielawna.

 • Fot. WUW
  Fot. WUW
 • Fot. WUW
  Fot. WUW
 • fot. WUW
  fot. WUW

 

Nagroda dla archiwistów województwa wielkopolskiego to docenienie środowiska archiwalnego, co podkreśliła Aneta Niestrawska, zwracając się do laureatów:

...dobrze zarządzane archiwa to także ogromne wsparcie dla instytucji kultury, administracji rządowej i samorządowej – dla wszystkich naszych obywateli. Należy to z całą mocą podkreślić, że tworzycie ważną gałąź w strukturach administracyjnych państwa.

Tegoroczna uroczystość była również okazją do podziękowania za pracę w jej Kapitule ustępującym członkom: prof. Irenie Mamczak-Gadkowskiej z UAM oraz ks. prof. Bernardowi Kołodziejowi, którym Wojewoda Wielkopolski przesłał okolicznościowe podziękowania.

 • Fot. IPN w Poznaniu
  Fot. IPN w Poznaniu
 • fot. WUW
  fot. WUW

6 listopada 2017 r. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Profesor Stanisław Nawrocki (1925–2000) był wieloletnim pracownikiem Archiwum Państwowego w Poznaniu (w latach 1973–1974 dyrektorem, od 1974 do emerytury wicedyrektorem), w latach 1974–2000 docentem kontraktowym i profesorem kontraktowym na UAM w Poznaniu oraz od 1975 r. wykładowcą w Archiwalnym Studium Podyplomowym przy Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Od 1993 r. z nominacji Senatu UAM był kuratorem Archiwum Uniwersyteckiego. Specjalizował się w historii Wielkopolski XIX i XX wieku, szeroko pojętej archiwistyce i komputeryzacji zbiorów archiwalnych. Był współautorem lub współedytorem wielu inicjatyw edytorskich (np. nowożytnych inwentarzy mieszczan poznańskich) z zakresu wielkopolskiej regionalistyki i krajowej archiwistyki. We własnych badaniach skupiał się m.in. na zagadnieniach rozwoju przemysłu w Polsce, uwłaszczenia chłopów wielkopolskich i okupacji niemieckiej 1939–1945 w Wielkopolsce. Opracował lub zredagował syntezy dziejów kilku wielkopolskich miast. Publikował również teksty z zakresu opieki nad archiwami zakładowymi, czy problemem opracowywania bądź brakowania akt. Współtwórca w 1965 r. i prezes w latach 1972–1993 Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, od 1983 do 1999 prezes Towarzystwa Miłosników Miasta Poznania, wieloletni członek Oddziału Poznańskiego PAN, Instytutu Zachodniego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komisji Badania Zbordni na Narodzie Polskim Instytutu Pamięci Narodowej, przez ponad 20 lat członek Rady Archiwalnej – organu doradczego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Pochowany został z honorami akademickimi na Cmentarzu Parafialnym w Poznaniu-Naramowicach.

do góry