Nawigacja

Aktualności

78. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki – Żabikowo, 2 czerwca 2022

W czwartek 2 czerwca 2022 r. na terenie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci zamordowanego tutaj podczas II wojny światowej wybitnego członka i dowódcy Armii Krajowej – Henryka Kowalówki.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz oraz członkowie stowarzyszeń kombatanckich, rodzin ofiar Niemieckiego Obozu Karno-Śledczego w Żabikowie i uczniowie szkół lubońskich wraz z nauczycielami. Gospodarzami uroczystości było Miasto Luboń oraz Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. Spotkanie uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Zabezpieczała je ceremonialnie 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Po mszy św. polowej i powitaniu gości, sylwetkę Henryka Kowalówki przedstawił kustosz Muzeum, Jacek Nawrocik.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu reprezentowała Marta Szczesiak-Ślusarek – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Zaprezentowała zebranym plakat z wizerunkiem Henryka Kowalówki wraz z jego biogramem – jeden z serii przygotowanej przez IPN na 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Plakaty zostały przekazane uczestniczącym w spotkaniu reprezentantom szkół oraz burmistrz Lubonia, Małgorzacie Machalskiej, która skierowała swoje słowa przemówienia do obecnej w Żabikowie młodzieży.


płk Henryk Kowalówka (1897-1944) ps. „Zrąb” komendant Okręgu Poznań Armii Krajowej

Uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Służył w I Brygadzie Legionów Polskich. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Współzałożyciel konspiracyjnej Organizacji Orła Białego, włączonej następnie w struktury Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Organizator Okręgu Śląskiego ZWZ-AK, a w 1942 r. mianowany komendantem Poznańskiego Okręgu AK z tymczasową siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Jego zasługą było rozbudowanie sieci wywiadowczej i Kedywu (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK) oraz Bazy Łącznościowo-Zaopatrzeniowej w Warszawie. Opracował plan działań Okręgu Poznań w przypadku akcji powstańczej. Aresztowany przez Niemców w dniu 22 stycznia 1944 r. w Poznaniu. Przetrzymywany w poznańskiej siedzibie gestapo - Domu Żołnierza, a następnie w Forcie VII w Poznaniu oraz obozie karno-śledczym w Żabikowie, gdzie na mocy wyroku Policyjnego Sądu Doraźnego został rozstrzelany 2 czerwca 1944 r.

do góry