Nawigacja

Aktualności

Dyskusja „Solidarność Walcząca” – Poznań, 21 czerwca 2022

W jaki sposób wyglądała konspiracja w okresie stanu wojennego? Czym się zajmowała Solidarność Walcząca w Poznaniu? Jakim represjom podlegali poznańscy działacze SW? Jak był ich stosunek do Okrągłego Stołu? Jak dzisiaj oceniają swoje zaangażowanie?

Dariusz Andrzejewski, Joanna Frankiewicz i Szymon Jabłoński wspominają czasy stanu wojennego i konspiracji lat 80. w Polsce. Opowiadają o powodach przystąpienia do Solidarności Walczącej i formach działalności tej organizacji w Poznaniu. Opisują doznane represje i ucieczki przed SB. Przedstawiają swój stosunek do umów Okrągłego Stołu.

Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (OBBH IPN w Poznaniu/Wydział Filozoficzny UAM).

do góry