Nawigacja

Aktualności

XIV edycja akcji medialno-edukacyjnej „Zapal znicz pamięci” – 23 października 2022

W niedzielę 23 października 2022 r. po raz 14 zapłonęły znicze w wielu miejscach pamięci związanych z upamiętnieniem ofiar okupacji niemieckiej, zamordowanych w pierwszych miesiącach wojny. Tradycyjnie, tego dnia zachęcamy Wielkopolan, mieszkańców Pomorza, Dolnego Śląska i Kujaw do odwiedzenia miejsc i upamiętnienia wybitnych przedstawicieli danej społeczności.

Dziękujemy za zdjęcia licznie przesyłane na adres e-mail: zapalzniczpamieci@ipn.gov.pl Będziemy je sukcesywnie publikować na profilu facebookowym IPN Oddział w Poznaniu oraz na stronie IPN. Zncze zapalili już m.in. uczniowie wraz z nauczycielami i rodzinami, przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy muzeów regionalnych, członkowie stowarzyszeń patriotycznych.

Organizatorzy odwiedzili miejsce pamięci w Lasach Rożnowskich, symbolu tegorocznej akcji na terenie Wielkopolski, której motywem są zbrodnie, których ślady sprawcy starali się zatrzeć podczas realizowanej Akcji „1005”. W Lasach Rożnowskich znicz zapalił patron honorowy akcji, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Dyrektor IPN Oddział w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek oraz koordynatorzy akcji na poziomie ponadregionalnym i regionalnym: Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Marta Szczesiak-Ślusarek, dr Izabella Kopczyńska i Tomasz Cieślak - historycy z pionu edukacyjnego IPN.

Podsumowanie akcji „Zapal znicz pamięci” odbędzie się podczas Koncertu Zaduszkowego w Teatrze Muzycznym 30 października 2022 r.

Kampania jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy oraz Radia Poznań i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Patronem medialnym jest portal dzieje.pl.

Operacja „Tannenberg” to kryptonim pierwszej zaplanowanej na masową skalę operacji eksterminacyjnej przeprowadzonej przez Niemców w okresie II wojny światowej. Jej celem było fizyczne wyeliminowanie liderów polskich warstw przywódczych, w większości wpisanych przed wojną na tzw. listy proskrypcyjne. Tylko do końca 1939 r. na terytorium II RP Niemcy wymordowali ok. 55 000 Polaków. Szczególne represje dotknęły polskich obywateli na terenach wcielonych do III Rzeszy, gdzie zginęło 40 000 osób. W Wielkopolsce, w regionie łódzkim, na Pomorzu, Kujawach i Górnym Śląsku, w masowych, publicznych i tajnych egzekucjach życie stracili Powstańcy Wielkopolscy, Śląscy, członkowie Związku Zachodniego, polscy urzędnicy, działacze społeczni, polityczni, nauczyciele, księża, przedstawiciele inteligencji, ziemiaństwa, chłopi i robotnicy. Ponieśli oni śmierć tylko dlatego, że byli Polakami i liderami w swoich środowiskach. Cała operacja skierowana przeciwko polskim warstwom przywódczym odbyła się pod osłoną prowadzonych przez Wehrmacht działań wojennych. Formacją odpowiedzialną za te mordy były w większości specjalne policyjne grupy operacyjne Einstazgruppen, a także niemieckie, paramilitarne formacje Selbstschutzu i Freikorpsy.

  • Pomnik w Wijewie upamiętniający poległych w Powstaniu Wielkopolskim oraz ofiary II wojny światowej, Emilia Firlej, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie
    Pomnik w Wijewie upamiętniający poległych w Powstaniu Wielkopolskim oraz ofiary II wojny światowej, Emilia Firlej, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie
do góry