Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Harcerstwo w Wielkopolsce w czasach PRL” – Poznań, 24 i 25 listopada 2022

24 i 25 listopada 2022 r. w gmachu Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu miała miejsce konferencja naukowa pt. „Harcerstwo w Wielkopolsce w czasach PRL”.

Organizatorzy konferencji: IPN Oddział w Poznaniu, Wydział Historii UAM i Chorągiew Wielkopolska ZHP.

Program konferencji:

24 XI 2022 r. (Sala im. prof. Gerarda Labudy)

9:00–9:15 Powitanie uczestników konferencji

9:15–10:50

 • Z dziejów harcerstwa w czasach PRL – prof. Edyta Głowacka-Sobiech
 • Wielkopolska w czasach PRL – prof. Stanisław Jankowiak
 • Działalność harcerzy w Wielkopolsce w latach 1945–1956 – dr Bartosz Kuświk

Dyskusja

Przerwa kawowa 10:50–11:10

11:10–13:00

 • Harcerstwo w Wielkopolsce w latach 1956–1989 – prof. Zbigniew Pilarczyk/prof. Marek Mikołajczyk
 • Dzieje harcerstwa w Wielkopolsce w czasach PRL w opracowaniach historycznych – dr Tomasz Kozik
 • Być Naczelnikiem ZHP – hm Ryszard Wosiński
 • Komendanci Chorągwi Poznańskiej ZHP – hm Tomasz Kujaczyński
 • Represje wobec wielkopolskich harcerzy w czasach Polski „Ludowej” – dr hab. Elżbieta Wojcieszyk

Dyskusja

13:00–14:00 Przerwa obiadowa

14:00–15:15

 • Różne nurty harcerstwa niezależnego od ZHP – perspektywa ogólnopolska (sfera ideowa) – Stanisław Czopowicz
 • Różne nurty harcerstwa niezależnego od ZHP – perspektywa ogólnopolska (sfera praktyczna) – Wojciech Hausner
 • Różne nurty harcerstwa niezależnego od ZHP – perspektywa wielkopolska – dr hab. Piotr Gołdyn

Dyskusja

Przerwa kawowa 15:15–15:30

15:30–16:45

 • Z historii hufca Wągrowiec- hm Jadwiga Mianowska
 • Z historii hufca Ostrów Wielkopolski- hm Zbysław Jeżewski
 • 65 lat Komisji Historycznej Chorągwi Wielopolskiej ZHP – hm Marian Derda

Dyskusja

17:00 Wspomnienia przy ognisku (w formie wieczornicy przy zaimprowizowanym w gmachu Wydziału Historii ognisku, z grochówką i innymi, charakterystycznymi dla obozów harcerskich specjałami kulinarnymi)

 • Być harcerzem – więźniem politycznym PRL – hm Zenon Wechmann
 • Życie codzienne na obozie harcerskim – hm Marek Urbanowicz
 • Być instruktorem ZHP w czasach PRL – hm Franciszek Witucki
 • Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Wielkopolsce – Maciej Musiał
 • Od Białej Służby do ZHR – Tomasz Łęcki

25 XI 2022 r. (Sala Dziekańska)

10:00–13:00

 • Materiały na temat wielkopolskiego harcerstwa w zasobach archiwalnych IPN – dr Rafał Kościański
 • Materiały na temat wielkopolskiego harcerstwa w zasobach archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu – prof. Krzysztof Stryjkowski
 • Harcerstwo w okresie PRL w filmie i literaturze – prof. Dorota Skotarczak
 • Harcerstwo polskie we Lwowie – prof. Agnieszka Sawicz
 • Pionierzy w Ukrainie – prof. Olga Morozowa/ prof. Olena Krawczenko

Dyskusja i zakończenie obrad

do góry