Nawigacja

Aktualności

Konkurs „Harcerze w walkach o niepodległość”

Zapraszamy do udziału w regionalnym konkursie „Harcerze w walkach o niepodległość”, którego celem jest zaprezentowanie sylwetek harcerek oraz harcerzy, którzy bronili niepodległości Polski w XX wieku.

Przedstaw historię swoich rówieśników harcerzy, którzy pełnili służbę, działając w konspiracji, biorąc udział w walkach, pełniąc rolę kurierów i sanitariuszek!

Zadaniem osób i grup biorących udział w konkursie jest zaprezentowanie wybranej postaci zasługującej na szczególne upamiętnienie i rozpowszechnienie wiedzy o niej. Pracę konkursową można przygotować w jednej z następujących kategorii: praca pisemna, praca multimedialna oraz praca graficzna/plastyczna. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Grupa docelowa: harcerki i harcerze (12-19 lat), uczniowie szkół podstawowych (klasy VI–VIII) oraz ponadpodstawowych.

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 6 marca 2023 r.

Koordynatorzy:

dr Izabella Kopczyńska

izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 54

Julia Kilanowska

julia.kilanowska@ipn.gov.pl

tel. 61 835 69 86

do góry