Nawigacja

Aktualności

Uroczystości pogrzebowe gen. Jana Podhorskiego – Poznań, 13 stycznia 2023

13 stycznia 2023 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. Jana Podhorskiego – uczestnika kampanii roku 1939 na ziemi wielkopolskiej, członka Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych, Powstańca Warszawskiego, uczestnika konspiracji antykomunistycznej, więźnia Wronek.

W uroczystości uczestniczył dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który, wspominając bogaty życiorys gen. Podhorskiego, powiedział:

Generał Jan Podhorski był także przyjacielem Instytutu Pamięci Narodowej i za to chciałbym Mu dzisiaj tu, nad Jego trumną, serdecznie podziękować. Dziękujemy Generałowi za Jego życie, za życiorys, którym mógłby obdzielić wielu innych ludzi, za Jego niezłomność i umiłowanie wolnej i niepodległej Ojczyzny. Panie Generale, cześć Tobie i chwała!

Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, list Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pełnomocnik Wojewody do spraw współpracy ze środowiskami kombatanckimi Teresa Masłowska, list Jego Ekscelencji księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Episkopatu Polski Stanisława Gądeckiego odzytał ksiądz proboszcz Tomasz Buliński. Głos zabrali również Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski i Karol Wołek, prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którego prezesem honorowym był generał Jan Podhorski.

 

 

do góry