Nawigacja

Aktualności

Poniedziałek z filmem: „Czarny sufit” – Poznań, 30 stycznia 2023

W poniedziałek 30 stycznia 2023 r. w Przystanku Historia odbyła się emisja wyprodukowanego przez IPN filmu „Czarny sufit”, poświęconego Józefowi Mackiewiczowi, znakomitemu polskiemu pisarzowi i publicyście. Film został stworzony z okazji 120-lecia urodzin pisarza i jest pierwszą fabularną produkcją na temat tej niezwykłej postaci.

Po seansie przenieśliśmy się do warszawskiego kina „Atlantic”, gdzie zorganizowano debatę pod tytułem „Aktualność myśli Józefa Mackiewicza”. Dzięki transmisji na żywo, goście poznańskiego Przystanku Historia mieli okazję wysłuchać niezwykle interesującej rozmowy między doktorem Jacek Bartosiakiem, profesorem Sławomirem Cenckiewiczem i Rafałem Ziemkiewiczem. Mimo późnej pory debata zainspirowała gości obecnych w Przystanku Historia w Poznaniu do dyskusji.


Akcja „Czarnego sufitu” toczy się w Monachium w 1968 roku – w mieszkaniu Józefa Mackiewicza i jego żony Barbary Toporskiej. Jest zapisem rozmowy z jego wieloletnim korespondencyjnym przyjacielem, Jerzym Giedroyciem, na temat ówczesnej sytuacji międzynarodowej oraz istoty systemu komunistycznego.

Józef Mackiewicz był jednym z pierwszych Polaków – obok Ferdynanda Goetla i Jana Emila Skiwskiego – którzy widzieli zwłoki polskich oficerów w Katyniu. W 1952 roku zeznawał przed specjalną komisją Kongresu USA badającą zbrodnię katyńską. Opublikował setki artykułów wspomnieniowych i komentarzy politycznych. Nie uznawał PRL jako legalnej formy państwowości polskiej. Był nieustannie krytykowany przez część środowisk AK na emigracji za negatywną ocenę polityki KG AK wobec ZSRS podczas wojny oraz za swój nieprzejednany antykomunizm. Jego książki ukazywały się jedynie nakładem wydawnictw emigracyjnych lub w drugim obiegu (łącznie 51 pozycji). Uważał, że prawda jest bardziej dramatyczna niż fikcja literacka. Łączył fikcję z dokumentami, mieszał w narracji reportaż i sceniczność, panoramiczną i personalną prezentację wydarzeń, pedantycznie przedstawiał szczegóły przyrodnicze, historyczne i lokalne, miał też znakomite wyczucie języka mówionego. Swoim pisarstwem dowodził, że zarówno niemiecki nazizm, jak i sowiecki komunizm są uosobieniem zła.

do góry