Nawigacja

Aktualności

Wykład o konspiracji niepodległościowej z lat 1944-1956 oraz spotkanie ze świadkiem historii – Poznań, 1 marca 2023

1 marca 2023 r. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych OBEN IPN w Poznaniu zorganizował spotkanie dla młodzieży i osób zainteresowanych dotyczące tematyki antykomunistycznego podziemia w latach 1944-1956. Gościem honorowym spotkania był major Zenon Wechmann, harcerz, członek konspiracyjnej organizacji młodzieżowej powstałej z kręgu „Zastępu Wilków” V hufca ZHP w Poznaniu, więzień Rawicza oraz obozów pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach, a obecnie m.in. prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Okręg Wielkopolska.

Gościa honorowego oraz licznie przybyłą młodzież z Poznania i Konina powitała Naczelnik OBEN IPN w Poznaniu Marta Szczesiak-Ślusarek, która przypomniała genezę obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Natomiast rys historyczny polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1956 przedstawił pracownik OBEN IPN w Poznaniu Marcin Podemski.

Następnie odbyła się rozmowa z majorem Zenonem Wechmannem, podczas której zebrani dowiedzieli się m.in. jakimi motywacjami kierował się, podejmując antykomunistyczną działalność, jak wyglądał jego pobyt w areszcie śledczym w Poznaniu oraz w więzieniu w Rawiczu, a także jak potoczyły się  jego losy po wyjściu na wolność. Na koniec rozmowy major Wechmann zwrócił się z osobistym przesłaniem do młodzieży, prosząc by w życiu kierowali się zasadą miłości bliźniego, szacunkiem do przeszłości i tradycji oraz stawianiem wymagań w pierwszej kolejności samemu sobie.

do góry