Nawigacja

Aktualności

VIII Turniej Debat Historycznych IPN

Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Turnieju Debat Historycznych IPN. Jest to ogólnopolski projekt, organizowany od 2016 r., który nie tylko daje uczniom możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski, ale także – dzięki wykorzystaniu formy debaty oksfordzkiej – kształci ważne kompetencje, takie jak chociażby umiejętność budowania logicznej argumentacji, która jest kluczem do zwycięstwa w turnieju.

Tegoroczny etap regionalny TDH IPN organizowany przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Tezy turnieju zostaną opublikowane na stronie minimum 21 dni przed eliminacjami.

Dla zainteresowanych uczestników przewidziano możliwość zorganizowania szkolenia z podstaw debatowania (termin zostanie ustalony indywidualnie).

Na zgłoszenia czekamy do 13 marca 2023 r. Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępne są poniżej.

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres e-mail: julia.kilanowska@ipn.gov.pl

W projekcie weźmie udział 8 szkół (każdą szkołę reprezentować może wyłącznie jedna drużyna). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Projekty Edukacyjne.

do góry