Nawigacja

Aktualności

VIII Turniej Debat Historycznych IPN

26 kwietnia 2023 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbył się etap regionalny Turnieju Debat Historycznych organizowany przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Ten ogólnopolski projekt, organizowany od 2016 r., daje uczniom nie tylko możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski, ale także – dzięki wykorzystaniu formy debaty oksfordzkiej – kształci ważne kompetencje, takie jak chociażby umiejętność budowania logicznej argumentacji, która jest kluczem do zwycięstwa w turnieju.

W tym roku w turnieju zmierzyły się drużyny z ośmiu szkół z całej Wielkopolski: III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie, II LO im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu, LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp., I Liceum im. Oskara Kolberga w Kościanie, LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Młodzi ludzie debatowali w sumie nad tezami:

  • „Traktat ryski z 1921 r. odpowiadał polskiej ówczesnej racji stanu.”
  • „Budowa portu morskiego w Gdyni była największym gospodarczym osiągnięciem II RP.”
  • „Układ Sikorski-Majski przyniósł Polsce więcej strat niż korzyści.”

Z finałową tezą „Śmierć Stalina stanowiła główną przyczynę liberalizacji systemu komunistycznego w Polsce” zmierzyli się młodzi mówcy z dwóch poznańskich szkół średnich: II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej oraz VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Zwycięzcami VIII Turnieju Debat Historycznych IPN zostali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego.

do góry