Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stefana Półrula – Młodojewo, 1 marca 2023

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony świętem państwowym w 2011 roku. Od tego czasu w dniu 1 marca oddajemy szacunek poległym i pomordowanym oraz wszystkim więźniom i prześladowanym za ich ofiarę na rzecz niepodległego Państwa Polskiego.

W tym roku w Młodojewie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Stefana Półrula – podporucznika Marynarki Wojennej, członka Polskiej Organizacji Podziemnej „Wolność”. Upamiętnienie powstało z inicjatywy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Korwina i jest rezultatem porozumienia i współdziałania Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie.

W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele lokalnych władz reprezentowani przez starostę słupeckiego Jacka Bartkowiaka i wójt Gminy Słupca Grażynę Kazuś, społeczność Szkoły Podstawowej w Młodojewie z dyrektor Anetą Sompolską na czele, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Korwina reprezentowani przez Annę i Bogdana Siatkowskich oraz rodzina Stefana Półrula. Uroczystość swoją obecnością uświetnił mjr Tadeusz Janas – kombatant, członek działającej w okresie stalinizmu młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Polska Partia Wolności”. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu Wojciech Chałupka. Po uroczystym odsłonięciu tablicy uczniowie szkoły przedstawili część artystyczną, podczas której można było usłyszeć patriotyczne pieśni i wiersze. Następnie Anna Hekert z OBWUiM IPN w Poznaniu wygłosiła prelekcję edukacyjną poświęconą konspiracji antykomunistycznej z lat 1944-1956. Dodatkowo na korytarzu szkoły zaproszeni goście mogli oglądać pokonkursową wystawę prac plastycznych „Żołnierze Wyklęci”.

Stefan Półrul (ur. 9 maja 1926 r. w Korwinie, zm. 9 kwietnia 1953 r. we Wrocławiu) jako młody chłopak w wyniku mobilizacji trafił do Marynarki Wojennej, a po skończonej służbie chciał zostać zawodowym żołnierzem. Niestety zamiast na morze skierowano go do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. Polska flota przeżywała wówczas prawdziwie ciemny czas, bowiem radziecki okupant przeprowadzał brutalną czystkę w wojsku, której ostrze wymierzono w przedwojenną kadrę oficerską. Bosmanmat Stefan Półrul nie mogąc pogodzić się z niesprawiedliwą rzeczywistością, związał się z antykomunistyczną Polską Organizacją Podziemną „Wolność”. Po pewnym czasie wojskowy kontrwywiad, a dokładniej przedstawiciele cieszącego się złą sławą Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 aresztowali Stefana Półrula. Po przeprowadzeniu ciężkiego, pełnego terroru śledztwa młody bosmanmat został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę śmierci. Ze względu na zastosowanie przez funkcjonariuszy aparatu represji brutalnych metod wydobywania zeznań Stefan Półrul zaczął zdradzać oznaki choroby psychicznej. Spowodowało to, że ze względu na zły stan zdrowia powstrzymano się od wykonania wyroku, a osadzonego skierowano na obserwację do Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu. Po pewnym czasie komendant szpitala wydał oświadczenie, w którym stwierdzał, że Stefan Półrul posiada zdolność do działań prawnych – oznaczało to, że wyrok może zostać wykonany. 9 kwietnia 1953 r. funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu strzelił młodemu marynarzowi w tył głowy, wykonując w ten sposób karę śmierci. Ciało Stefana Półrula przewieziono i pochowano w bezimiennym grobie na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Dopiero 55 lat po tragicznych wydarzeniach, dzięki pracy i zaangażowaniu profesora Krzysztofa Szwagrzyka i jego zespołu udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki marynarza.

Pozwoliło to na zorganizowanie uroczystego, państwowego pogrzebu we września 2008 roku w Młodojewie.

do góry