Nawigacja

Aktualności

Sesja popularnonaukowa „Marszałek Ferdynand Foch w Poznaniu. W stulecie wizyty” – Poznań, 8 maja 2023

Drugą częścią obchodów stulecia wizyty Marszałka Ferdynanda Focha w Poznaniu była sesja popularnonaukowa „Marszałek Ferdynand Foch w Poznaniu. W stulecie wizyty”, która odbyła się w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus UAM.

Złożyły się na nią:

  • Prezentacja książki autorstwa Jana Romana Potockiego, Frédérica Gueltona i Marii Grąbczewskiej „Braterstwo broni. Wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917–1924”, Warszawa 2020 w formie rozmowy prof. UAM dr. hab. Konrada Białeckiego z hrabią Janem Romanem Potockim. Głównym celem prezentacji było zarysowanie szerszego tła współpracy polsko-francuskiej w trakcie i tuż po I wojnie światowej.

Referaty:

  • Prof. dr hab. Tomasz Schramm „Wizyta marszałka Ferdynanda Focha w Poznaniu”
  • Prof. UAM dr hab. Maciej Michalski „Doktorat honoris causa dla Ferdynanda Focha”
  • Dr Piotr Grzelczak „Pamięć o marszałku Ferdynandzie Fochu w Wielkopolsce”
  • Prezentacja filmu „Ferdynand Foch w Poznaniu” (15 minut) powstałego we współpracy z „Głosem Wielkopolskim”
  • Prezentacja broszury poświęconej wizycie Ferdynanda Focha w Poznaniu przygotowanej przez IPN i Wydawnictwo Miejskie
  • Prezentacja folderu filatelistycznego przygotowanego przez Pocztę Polską

Ferdynand Foch – marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski

Jako głównodowodzący wojsk alianckich podpisał 11 listopada 1918 roku zawieszenie broni z Niemcami de facto kończące I wojnę światową. W odradzającej się Polsce widział z jednej strony zaporę przed ekspansją bolszewizmu, z drugiej sojusznika mogącego wspierać Francję w powstrzymywaniu niemieckiego rewanżyzmu. Wspierał polskie postulaty dotyczące granic zachodnich naszego kraju. Entuzjastycznie witany, gościł w Polsce od 2 do 12 maja 1923 roku. Wtedy też otrzymał buławę marszałka Polski, Order Orła Białego oraz Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari. Szczególnie gorącego przyjęcia doświadczył w stolicy Wielkopolski, której mieszkańcy doskonale zdawali sobie sprawę z kluczowej roli Marszałka w zapobieżeniu w lutym 1919 roku niemieckiej kontrofensywie na tereny zdobyte przez powstańców wielkopolskich. W Poznaniu, w którym przebywał w dniach 7–8 maja, Ferdynand Foch m.in. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, spotkał się w ratuszu z władzami miasta, uczestniczył we mszy świętej w poznańskiej katedrze. Ponadto w podpoznańskim Biedrusku przez wiele godzin obserwował, ze wzgórza swojego imienia, manewry wojskowe.

Wdzięczna pamięć o Marszałku Trzech Narodów trwała w Polsce również po jego wyjeździe. Imię Ferdynanda Focha otrzymało wiele ulic i placów w całym kraju. Był on bowiem bez wątpienia symbolem korzystnego dla obu stron sojuszu polsko-francuskiego.

Fot. Bartosz Kochański IPN Oddział w Poznaniu

do góry