Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Rokitno, 20 maja 2023

W sobotę 20 maja w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie miał miejsce II Zjazd Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z powodów politycznych województwa lubuskiego.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć”.

Podczas uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Prymasowi Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu. Fundatorem tablicy jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, który na uroczystości reprezentował dyrektor dr hab. Rafał Reczek.

Po zakończonej liturgii, której przewodniczył biskup Paweł Socha, odbyła się uroczystość państwowa podczas, której wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak wręczył zasłużonym działaczom opozycji Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medale „Pro Patria” przyznany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Główne uroczystości poprzedził wykład prof. Rafała Łatki: „Prymas Stefan Wyszyński lider Kościoła katolickiego i narodu”.

Organizatorami Zjazdu byli: Lubuski Urząd Wojewódzki a współorganizatorami: Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”, Prezydent Nowej Soli, Starosta Powiatu Wschowskiego.

do góry