Nawigacja

Aktualności

Wykład online „Antoni Baraniak: Defensor Ecclesiae”

Rok 2024 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Kim był ten niezwykły kapłan? Dlaczego nazywamy Arcybiskupa Antoniego Baraniaka „Obrońcą Kościoła” i „Niezłomnym” kapłanem? Czy aresztowanie biskupa Antoniego Baraniaka w roku 1953 miało wpływ na losy kościoła katolickiego w Polsce rządzonej przez władze komunistyczne? Czy pochodzenie oraz rodzina arcybiskupa Antoniego Baraniaka miały wpływ na Jego formację duchową i patriotyczną?

Na te i inne pytania odpowiada w swoim wykładzie dr hab. Rafał Reczek dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Antoni Baraniak ur. 1 stycznia 1904 r. w Sebastianowie (wieś w Wielkopolsce), salezjanin, kapelan i sekretarz Prymasów Polski kardynała Augusta Hlonda i kardynała Stefana Wyszyńskiego, biskup pomocniczy gnieźnieński 1951–1957, arcybiskup metropolita poznański 1957–1977. W roku 1953 aresztowany i osadzony w więzieniu na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Prowadzone przeciwko niemu śledztwo miało doprowadzić do wymuszenia zeznań, które obciążą Prymasa Stefana Wyszyńskiego i skompromitują Kościół katolicki w Polsce. Niezłomna postawa w więzieniu biskupa Antoniego Baraniaka uchroniła internowanego Prymasa Polski przed pokazowym procesem i więzieniem. Po oswobodzeniu z odosobnienia, od roku 1957 do swej śmierci kieruje Kościołem poznańskim, bierze udział w Soborze Watykańskim II, przygotowuje obchody Milenium Chrztu Polski, organizuje Synod w Archidiecezji Poznańskiej.

do góry