Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie pomnika poświęconego Oficerom Broni Pancernych ofiarom zbrodni katyńskiej – Poznań, 11 kwietnia 2024

84 lata temu na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków: oficerów, policjantów, działaczy politycznych i społecznych, pracowników wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych – pamięć o Nich jest naszą powinnością i zobowiązaniem.

11 kwietnia 2024 r. na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego 25 Oficerom Broni Pancernych, którzy jako jeńcy wojenni zostali zamordowani przez oprawców z NKWD wiosną 1940 r. Pomnik powstał z inicjatywy Muzeum Broni Pancernej (oddziału Muzeum Wojska Polskiego) oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Przy upamiętnieniu współpracował także Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

Pomnik został wykonany według projektu profesor Konstancji Pleskaczyńskiej. Na upamiętnieniu zostały umieszczone odlewy „Znaku Pancernego” – odznaki żołnierzy broni pancernych II RP zatwierdzonej przez marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 1932 roku oraz orła II Rzeczypospolitej.

Zgromadzonych gości w imieniu swoim oraz dr. hab. Rafała Reczka dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu powitał dyrektor Muzeum Broni Pancernej pułkownik Tomasz Ogrodniczuk. Z upamiętnianych 25 Oficerów Broni Pancernych wymienił symbolicznie majora Erazma Miazgę oficera 1 Pułku Pancernego służącego w Poznaniu w latach 1931-1933, którego wnuk Przemysław Miazga był uczestnikiem wydarzenia.

Wśród gości uroczystości znaleźli się między innymi: Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Piotr Zalewski, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego pułkownik Rafał Matera, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Dariusz Wyrzykowski, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu Krzysztof Kołeczko, zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Paweł Żurkowski, prezes Stowarzyszenia Katyń Wojciech Bogajewski.

Ceremonii odsłonięcia dokonali: Przemysław Miazga, profesor Konstancja Pleskaczyńska, dyrektor Rafał Reczek, dyrektor Krzysztof Kołeczko, pułkownik Rafał Matera, dyrektor Paweł Żurkowski oraz pułkownik Tomasz Ogrodniczuk.

Uroczystości towarzyszył przelot pary F-16 z pułkownikiem Łukaszem Piątkiem dowódcą 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny na czele. Podczas wydarzenia odczytany został przez majora Krzysztofa Sałatę „Apel Poległych”, po którym oddana została salwa honorowa i odegrane „Hasło Wojska Polskiego”. Ostatnim akcentem uroczystości było odegranie sygnału ,,Śpij Kolego” oraz pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, po czym nastąpiło odprowadzenie wojskowej asysty honorowej, czemu towarzyszyła wiązanka pieśni żołnierskich.

Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa: pododdział honorowy wystawiony przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego pod dowództwem kapitana Rafała Gałęzewskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dowództwem pułkownika Pawła Joksa.

do góry