Nawigacja

Aktualności

Archiwum Pełne Pamięci

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zachęca wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie Archiwum Pełne Pamięci archiwumpamieci.pl.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z apelem o przekazywanie do poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wszelkich dokumentów mogących przyczynić się do utrwalenia pamięci o losach Polski i Polaków w ubiegłym stuleciu. Zachęcamy do wydobycia z domowych zbiorów dokumentów ukazujących ważne wydarzenia z dziejów Polski i tych przedstawiających szerzej nieznane lub zapomniane historie rodzinne i podzielenia się nimi za pośrednictwem IPN z innymi.

Interesują nas: akta urzędowe, fotografie, wspomnienia oraz prywatne listy, pamiętniki, dzienniki, filmy, kasety audio i wideo ukazujące losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990. Jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z IPN, ofiarowane archiwum Instytutu materiały staną się częścią narodowego zasobu archiwalnego, będą przechowywane przez długie lata z należną troską, zostaną również rzetelnie opracowane i odpowiednio zabezpieczone.

​Zależy nam przede wszystkim na pozyskaniu oryginalnych dokumentów i zbiorów. Jeśli okazałyby się one jedyną spuścizną po najbliższych członkach Państwa rodziny, która ma w takiej sytuacji wyjątkową wartość, będziemy prosić wyłącznie o czasowe udostępnienie Państwa zbiorów, by móc wykonać ich kopie.

Informacje o przejętych od Państwa materiałach będziemy zamieszczać w jednym z największych w Polsce systemie ewidencji archiwalnej – Cyfrowym Archiwum, aby mogły być powszechnie dostępne i wykorzystywane jako źródła do badań naukowych i dziennikarskich.

Koordynatorzy projektu: 

  • dr Paweł Głuszek, tel. 61 835 69 18, e-mail: pawel.gluszek@ipn.gov.pl
  • Bartosz Rybak, kierownik Referatu Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu, tel. 61 835 69 25, e-mail: bartosz.rybak@ipn.gov.pl

do góry