Nawigacja

Aktualności

Finał konkursu „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”

Wyniki konkursu poświęconego etosowi polskiego ziemiaństwa

Już po raz czwarty Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział w Krakowie, Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział w Poznaniu, a także z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zorganizował ogólnopolski konkurs historyczny poświęcony etosowi polskiego ziemiaństwa w ostatnich dwóch stuleciach. „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – to zarazem motto Konkursu, jak i wiodący temat, z którym zmierzyli się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W przedsięwzięcie zaangażowali się także pracownicy OBEN IPN i delegatur IPN w całej Polsce.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego.

Do 17 marca 2017 odbywały się eliminacje szkolne, które wyłoniły finalistów etapu wojewódzkiego w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Z każdej grupy wiekowej wyłoniono zwycięzców w kategorii prac pisemnych (prace indywidualne) oraz prac multimedialnych (prace zespołowe). 21 kwietnia zakończyły pracę komisje wojewódzkie, wyłaniając finalistów etapu ogólnopolskiego, który został zaplanowany na 2 czerwca.

Po raz pierwszy finał odbył się poza Krakowem. Świetną organizacją i gościnnością wykazali się pracownicy OBEN IPN w Poznaniu oraz członkowie PTZ Oddział w Poznaniu, którzy dzięki współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela zorganizowali sprawnie etap ogólnopolski konkursu. Polegał on na rozmowie uczestników (w sumie 82) z komisjami, które po długich obradach wyłoniły laureatów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło tego samego dnia w siedzibie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, przy placu Wolności 19.

Gości przywitała dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Anna Gruszecka, przybliżając zgromadzonym historię rodziny Raczyńskich i budynku biblioteki. Kolejno głos zabrali także naczelnik OBEN IPN w Poznaniu dr Agnieszka Łuczak oraz wiceprezes PTZ Oddział w Krakowie dr hab. Marian Wołkowski-Wolski. Oboje podkreślili znaczenie konkursu dla edukacji historycznej i patriotycznej młodego pokolenia.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród książkowych zakończyło tę drugą, ogólnopolską edycję konkursu. Nie zabrakło przy tej okazji oficjalnych podziękowań organizatorów dla nauczycieli – opiekunów uczestników, a także dla gospodarzy. Należy mieć nadzieję, że w przyszłym roku Konkurs o tematyce dotyczącej dziejów ziemiaństwa będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli w całej Polsce.

Lista laureatów ogólnopolskiego konkursu „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie gimnazjum

Kategoria : praca pisemna

 • I miejsce Biernacka Marlena, Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Bądkowie
 • II miejsce Śmigiel Paweł, Gimnazjum nr 2 Opoczno
 • III miejsce Galus Angelika, Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

Kategoria : praca multimedialna

 • I miejsce Szyjakowska Julia, Tomalak Marta, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
 • II miejsce Herniczek Zuzanna, Gąsiorek Dominika, Kasprzyk Sara, Bandoła Weronika, Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie
 • III miejsce Jankovič Lena, Lemańska Aleksandra, Wieczorek Julian, Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych

Kategoria : praca pisemna

 • I miejsce Michalak Mateusz, ZS Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu
 • II miejsce Anaczkowska Zuzanna, Liceum w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie 
 • III miejsce Borowiec Dominika, Liceum w Zespole Szkół im. St. Staszica  w Staszowie

Kategoria : praca multimedialna

 • I miejsce Stroiński Mikołaj, Woźny Mateusz, Kozłowski Maciej, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
 • II miejsce Wieczorek Paulina, Borowicz Filip, Idzikowski Patryk, Piszczek Patryk, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 • III miejsce  ex aequo 
  Suwezda Adrian, Siedlanowski Przemysław, Śleszyński Konrad, Wiśniewski Damian, III Liceum im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK  w Łomży
  Bujak Brygida, Gielarowska Patrycja, Witas Justyna, Matuła Natalia Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN  w Weryni
do góry